ČEŠKOVÁ, Eva, Ladislav HOSÁK, Roman JIRÁK, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MARŠÁLEK a Radovan PŘIKRYL. Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2012, roč. 13, č. 3, s. 108-110. ISSN 1213-0508.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie
Název česky Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie
Název anglicky New advancements in biological psychiatry
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva, Ladislav HOSÁK, Roman JIRÁK, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MARŠÁLEK a Radovan PŘIKRYL.
Vydání Psychiatrie pro praxi, Olomouc, SOLEN, 2012, 1213-0508.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky genetika; zobrazovací metody mozku; demence; katatonie; farmakoterapie; stimulační metody mozku
Klíčová slova anglicky genetics; brain imaging; dementia; catatonia; pharmacotherapy; brain stimulation techniques
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 31. 8. 2012 12:28.
Anotace
Ani na počátku 21. století biologická psychiatrie nedospěla k zásadnímu poznání etiopatogeneze a kauzální léčby řady významných duševních poruch, v uvedené vědní oblasti je stále více otázek než odpovědí. Přehledový článek se pokusil nastínit některé perspektivní směry dalšího rozvoje oboru.
Anotace anglicky
Even in the early 21st century biological psychiatry not reache a fundamental understanding of etiopathogenesis and a number of important causal treatment of mental disorders in the field of science are still more questions than answers. Review article tried to outline some promising directions of further development of the industry.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Nove_trendy_biologicke_psychiatrie.pdf   Verze souboru Češková, E. 31. 8. 2012

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., učo 112945
  • osoba prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., učo 18766
  • osoba prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., učo 54879
  • osoba prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 7. 2021 05:35