SVOBODOVÁ, Hana a Aleš RUDA. Cykloturistika jako forma udržitelného cestovního ruchu. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 35-45. ISSN 1804-252X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cykloturistika jako forma udržitelného cestovního ruchu
Název anglicky Cycling as a Form of Sustainable Tourism
Autoři SVOBODOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí) a Aleš RUDA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia turistica, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, 1804-252X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00060433
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Cyklostezka; udržitelný cestovní ruch; dotace
Klíčová slova anglicky Cycle path; sustainable tourism; subsidy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Změněno: 5. 3. 2013 07:48.
Anotace
Cykloturistika je v České republice poměrně mladé odvětví udržitelného cestovního ruchu, které za poslední roky prošlo a stále prochází dynamickým vývojem, ať už z pohledu budování sítě cyklostezek a cyklotras, tak navazující infrastruktury. A právě relativní mládí tohoto odvětví s sebou přináší řadu problémů, na které se pokusí příspěvek poukázat na základě výsledků výzkumu realizovaného s cyklisty. Jedná se zejména o nevhodné investice, často na nevhodných místech a absenci doprovodné infrastruktury. Situace se však postupně zlepšuje, čemuž napovídá i značná pozornost cykloturistice i dalším odvětvím udržitelného cestovního ruchu v koncepčních dokumentech i zájem veřejnosti.
Anotace anglicky
Cycling in the Czech Republic is relatively young branch of sustainable tourism which came and still comes through dynamic changes in recent years, whether in terms of building a network of cycle paths and lanes or related infrastructure. Relative youth of this branch brings many problems that will be pointed out in this paper. Paper is based on research among cyclists. In particular, these are inappropriate investments, often in inappropriate locations and also lack of supporting infrastructure. However, the situation is gradually improving which is considerable from attention to cycling and other forms of sustainable tourism in policy documents and also public interest.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 03:00