SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Andrej BEŠŠE, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Kateřina ČERNÁ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Michaela DOSTÁLOVÁ MERKEROVÁ, Jiří EHRMANN, Petra FALTEJSKOVÁ, Roman HÁJEK, Jana HÁJKOVÁ, Jaroslav JURÁČEK, Zdeněk KREJČÍK, Lenka KUBICZKOVÁ, Vlastimil KULDA, Radek LAKOMÝ, Pavla LUŽNÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jiří MAYER, Veronika MAYEROVÁ, Marek MRÁZ, Kateřina MUSILOVÁ, Martin PEŠTA, Alexandr POPRACH, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martina RÉDOVÁ, Jiří ŠÁNA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana VOTAVOVÁ a Rostislav VYZULA. MikroRNA v onkologii. 1.vyd. Praha: Galén, 2012. 324 s. ISBN 978-80-7262-587-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název MikroRNA v onkologii
Název anglicky MicroRNA in Oncology
Autoři SLABÝ, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí), Marek SVOBODA (203 Česká republika, domácí), Andrej BEŠŠE (703 Slovensko, domácí), Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ (203 Česká republika, domácí), Kateřina ČERNÁ (203 Česká republika, domácí), Dáša DOLEŽALOVÁ (703 Slovensko, domácí), Michaela DOSTÁLOVÁ MERKEROVÁ (203 Česká republika), Jiří EHRMANN (203 Česká republika), Petra FALTEJSKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Roman HÁJEK (203 Česká republika, domácí), Jana HÁJKOVÁ (203 Česká republika), Jaroslav JURÁČEK (203 Česká republika, domácí), Zdeněk KREJČÍK (203 Česká republika), Lenka KUBICZKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Vlastimil KULDA (203 Česká republika), Radek LAKOMÝ (203 Česká republika), Pavla LUŽNÁ (203 Česká republika), Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ (203 Česká republika), Jiří MAYER (203 Česká republika, domácí), Veronika MAYEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Marek MRÁZ (203 Česká republika, domácí), Kateřina MUSILOVÁ (203 Česká republika, domácí), Martin PEŠTA (203 Česká republika), Alexandr POPRACH (203 Česká republika), Šárka POSPÍŠILOVÁ (203 Česká republika, domácí), Martina RÉDOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří ŠÁNA (203 Česká republika, domácí), Sabina ŠEVČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jaroslav ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí), Hana VOTAVOVÁ (203 Česká republika) a Rostislav VYZULA (203 Česká republika).
Vydání 1.vyd. Praha, 324 s. 2012.
Nakladatel Galén
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14740/12:00057489
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
ISBN 978-80-7262-587-1
Klíčová slova anglicky microRNAs; oncology; tumor biology; therapy; prognostic markers; predictive markers
Štítky ok, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Křížová, učo 56639. Změněno: 1. 3. 2013 09:41.
Anotace
MikroRNA představují extrémně rychle rostoucí oblast molekulární biologie a poznatky o nich se již staly jedním ze základních stavebních kamenů nádorové biologie. Z tohoto postavení vyplývá i potenciální využití mikroRNA v klinické praxi, a to jak v diagnostice, tak v terapii nádorových onemocnění. To, že se jedná o reálné předpoklady, dokazuje i vstup prvních léčiv na bázi mikroRNA do klinických hodnocení. První monografie na toto téma v naší literatuře přináší informace o základních principech biologie mikroRNA a metodách jejich studia, ale především systematicky zpracovává zapojení mikroRNA do patogeneze hlavních skupin solidních a hematologických malignit, s užším zaměřením na využití mikroRNA jako biomarkerů v diagnostické a prediktivní onkologii a pro terapeutické účely. Monografii připravil kolektiv autorů, kteří mají s výzkumem mikroRNA praktické zkušenosti a své poznatky publikují v mezinárodních odborných časopisech.
Anotace anglicky
MiRNA is extremely fast growing field, and miRNA knowledge is now believed to be a pivotal element of cancer biology. They can be also potentialy used in the clinical praxis as new diagnostic markers and therapy targets. This is also supported by the fact that first microRNAs enter the clinical trials. The first monograph on this topic is expected to provide introduction to the basic principles of miRNA biology, overview of miRNA significance in the hallmarks of cancer, experimental techniques used in miRNA research, and in special part - miRNAs importance in wide range of solid cancers with a special focus on its potential use in molecular pathology, predictive oncology or as a novel therapeutic targets. The monograph was prepared by team of authors, who have practical experience with microRNA research and their findings are published in international specialized journals.
Návaznosti
GAP304/10/1395, projekt VaVNázev: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Grantová agentura ČR, Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
MSM0021622434, záměrNázev: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
NT11154, projekt VaVNázev: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu
NT11218, projekt VaVNázev: Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi
NT13514, projekt VaVNázev: Analýza mikroRNA v glioblastomových kmenových buňkách: predikce léčebné odpovědi a identifikace nových terapeutických cílů u pacientů s glioblastomem
NT13547, projekt VaVNázev: Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem
NT13549, projekt VaVNázev: Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 15:06