SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Andrej BEŠŠE, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Kateřina ČERNÁ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Michaela DOSTÁLOVÁ MERKEROVÁ, Jiří EHRMANN, Petra FALTEJSKOVÁ, Roman HÁJEK, Jana HÁJKOVÁ, Jaroslav JURÁČEK, Zdeněk KREJČÍK, Lenka KUBICZKOVÁ, Vlastimil KULDA, Radek LAKOMÝ, Pavla LUŽNÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jiří MAYER, Veronika MAYEROVÁ, Marek MRÁZ, Kateřina MUSILOVÁ, Martin PEŠTA, Alexandr POPRACH, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martina RÉDOVÁ, Jiří ŠÁNA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana VOTAVOVÁ and Rostislav VYZULA. MikroRNA v onkologii (MicroRNA in Oncology). 1.vyd. Praha: Galén, 2012. 324 pp. ISBN 978-80-7262-587-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name MikroRNA v onkologii
Name (in English) MicroRNA in Oncology
Authors SLABÝ, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marek SVOBODA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Andrej BEŠŠE (703 Slovakia, belonging to the institution), Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina ČERNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dáša DOLEŽALOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Michaela DOSTÁLOVÁ MERKEROVÁ (203 Czech Republic), Jiří EHRMANN (203 Czech Republic), Petra FALTEJSKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana HÁJKOVÁ (203 Czech Republic), Jaroslav JURÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk KREJČÍK (203 Czech Republic), Lenka KUBICZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vlastimil KULDA (203 Czech Republic), Radek LAKOMÝ (203 Czech Republic), Pavla LUŽNÁ (203 Czech Republic), Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ (203 Czech Republic), Jiří MAYER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Veronika MAYEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marek MRÁZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina MUSILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin PEŠTA (203 Czech Republic), Alexandr POPRACH (203 Czech Republic), Šárka POSPÍŠILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martina RÉDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří ŠÁNA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Sabina ŠEVČÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaroslav ŠTĚRBA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana VOTAVOVÁ (203 Czech Republic) and Rostislav VYZULA (203 Czech Republic).
Edition 1.vyd. Praha, 324 pp. 2012.
Publisher Galén
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00057489
Organization unit Central European Institute of Technology
ISBN 978-80-7262-587-1
Keywords in English microRNAs; oncology; tumor biology; therapy; prognostic markers; predictive markers
Tags ok, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 1. 3. 2013 09:41.
Abstract
MikroRNA představují extrémně rychle rostoucí oblast molekulární biologie a poznatky o nich se již staly jedním ze základních stavebních kamenů nádorové biologie. Z tohoto postavení vyplývá i potenciální využití mikroRNA v klinické praxi, a to jak v diagnostice, tak v terapii nádorových onemocnění. To, že se jedná o reálné předpoklady, dokazuje i vstup prvních léčiv na bázi mikroRNA do klinických hodnocení. První monografie na toto téma v naší literatuře přináší informace o základních principech biologie mikroRNA a metodách jejich studia, ale především systematicky zpracovává zapojení mikroRNA do patogeneze hlavních skupin solidních a hematologických malignit, s užším zaměřením na využití mikroRNA jako biomarkerů v diagnostické a prediktivní onkologii a pro terapeutické účely. Monografii připravil kolektiv autorů, kteří mají s výzkumem mikroRNA praktické zkušenosti a své poznatky publikují v mezinárodních odborných časopisech.
Abstract (in English)
MiRNA is extremely fast growing field, and miRNA knowledge is now believed to be a pivotal element of cancer biology. They can be also potentialy used in the clinical praxis as new diagnostic markers and therapy targets. This is also supported by the fact that first microRNAs enter the clinical trials. The first monograph on this topic is expected to provide introduction to the basic principles of miRNA biology, overview of miRNA significance in the hallmarks of cancer, experimental techniques used in miRNA research, and in special part - miRNAs importance in wide range of solid cancers with a special focus on its potential use in molecular pathology, predictive oncology or as a novel therapeutic targets. The monograph was prepared by team of authors, who have practical experience with microRNA research and their findings are published in international specialized journals.
Links
GAP304/10/1395, research and development projectName: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Czech Science Foundation
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, From classic prognostic markers to clinical applications in selected pharmacogenomic and pharmacoproteomic projects in multiple myeloma and monoclonal gammapathies
NT11154, research and development projectName: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministry of Health of the CR
NT11218, research and development projectName: Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi
NT13514, research and development projectName: Analýza mikroRNA v glioblastomových kmenových buňkách: predikce léčebné odpovědi a identifikace nových terapeutických cílů u pacientů s glioblastomem
NT13547, research and development projectName: Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem
NT13549, research and development projectName: Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:15