BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen in Tschechien (New trends of the vocational education of people with disabilities in the Czech Republic). In Erdélyi, A., Schmidtke H.-P., Sehrbrock, P. (Hrsg.) International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen-Migration-"Dritte Welt"-Europa. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2012. p. 295-305. ISBN 978-3-7815-1832-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen in Tschechien
Name in Czech Nové trendy profesní přípravy osob s postižením v České republice
Name (in English) New trends of the vocational education of people with disabilities in the Czech Republic
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jarmila PIPEKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lucie PROCHÁZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bad Heilbrunn, Erdélyi, A., Schmidtke H.-P., Sehrbrock, P. (Hrsg.) International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen-Migration-"Dritte Welt"-Europa, p. 295-305, 11 pp. 2012.
Publisher Verlag Julius Klinkhardt
Other information
Original language German
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060454
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-7815-1832-2
Keywords (in Czech) profesní příprava; osoby s postižením; zaměstnání; přechod škola-povolání; výzkumné projekty
Keywords in English vocational education; individuals with disability; occupation; transition from school to work; research projects
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 23. 2. 2013 12:47.
Abstract
In diesem Text werden Projekte vorgestellt, die am Lehrstuhl für Sonderpädagogik der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität umgesetzt wurden. Das Ziel dieser Projekte war es, für Menschen mit Behinderung bessere Bedingungen bei ihrer beruflichen Vorbereitung zu schaffen und dadurch allgemein die Möglichkeiten ihre Integration in die Gesellschaft zu verbessern und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Um all das zu erreichen, wurden spezifische berufliche Qualifikationsmaßnahmen geschaffen und Beratungsangebote am Übergang Schule-Beruf eingerichtet.
Abstract (in Czech)
V tomto textu jsou představeny projekty, které byly realizovány na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Cílem těchto projektů bylo vytvořit pro osoby s postižením lepší podmínky pro jejich profesní přípravu a tím zlepšit možnosti jejich integrace do společnosti a zvýšit kvalitu jejich života. K tomu byla vytvořena specifická profesní kvalifikační opatření a poradenské nabídky pro oblast přechodu škola-povolání.
Abstract (in English)
In this text the researches realised at the Department of Special Education at the Faculty od Education MU are introduced. The goal was to develop better conditions for people with disabilities to improve their possibilities on the labour market and increase their quality of life. Specific vocational qualification measures and consulting offers on the transition from school to work were created.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:31