Informační systém MU
ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média
Název anglicky New Trends in Media I : online media and the press
Autoři ČUŘÍK, Jaroslav.
Vydání 1. vyd. Brno, 240 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5825-5
Klíčová slova česky online žurnalistika; tištěná média; zpravodajství; publicistika; feature; story; news feature; korektura; mediální právo; novinářská etika; redakce; konvergence; multimediální novinář; inovace výuky
Klíčová slova anglicky online journalism; print media; news; journalism; feature; story; news feature; proofreading; media law; journalistic ethics; newsroom; convergence; multimedia journalist; innovating journalist education
Štítky Munipress, online žurnalistika; tištěná média; multimediální novinář; inovace výuky
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D., učo 97913. Změněno: 1. 2. 2013 19:42.
Anotace
„Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média“ (editor Jaroslav Čuřík) jsou odbornou recenzovanou publikací určenou především pro vysokoškolské studenty žurnalistiky, případně studenty oboru na vyšších odborných školách a jiné zájemce o žurnalistiku včetně novinářů z praxe. Publikace nabízí základní přehled o žurnalistických postupech v online a tištěných médiích především optikou nových trendů v médiích.
Anotace anglicky
“New Trends in Media I : online media and the press” (edit. Jaroslav Čuřík) is scholarly peer-reviewed publication. Its target group is mainly journalism students on universities or on colleges, media professionals or general public interested in journalism. The publication offers an overview of journalism practice in online and print media with an emphasis on new trend in media.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/07.0458, interní kód MUNázev: Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Akronym: Inovace pro praxi - žurnalistika)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Zobrazeno: 29. 1. 2023 22:26