Informační systém MU
ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Josef TRNA. Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness. In Giftedness 2012, The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness
Název česky Motivace a tvořivost v modelu rozvoje přírodovědného nadání
Autoři ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Josef TRNA.
Vydání Giftedness 2012, The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Spojené arabské emiráty
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky tvořivost; nadání; motivace; přírodovědné vzdělávání
Klíčová slova anglicky creativity; giftedness; motivation; science education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Josef Trna, CSc., učo 2027. Změněno: 18. 2. 2013 22:32.
Anotace
The study presents results of our theoretical research in the field of giftedness development, based on the research approaches which are based on the analytical-synthetic modelling and on the data mining. A specific analytical-synthetic model of the educational process of gifted students is presented. The core of this model is to emphasize the position of the motivation of gifted students in an interactive relationship to teacher’s creativity. Despite the deep inner motivation of gifted students it is a creative teacher who is able to offer them new, modern and efficient views on the educational contents of various disciplines. We show originality, creativity and usefulness of motivation (from the part of teachers) for the education of students gifted in science in organizing excursion to CERN.
Anotace česky
Studie prezentuje výsledky teoretického výzkumu rozvoje nadání, je založena na výzkumné metodě analyticko-syntetického modelování a data-mining. Je představen specifický analyticko-syntetický model vzdělávacího procesu nadaných studentů. Jádrem tohoto modelu je důraz na pozici motivace studentů a tvořivost učitelů. Vnitřní motivace studentů závisí na tvořivém učiteli, který je schopen studentu nabídnout nové variabilní obsahy. Ukazujeme originalitu, tvořivost a prospěšnost motivace nadaných studentů exkurzí do CERNu.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 17. 8. 2022 09:08