TRNA, Josef a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development. In Giftedness 2012, The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development
Název česky Mimořádně motivující vyučovací metody nadaných studentů v celoživotním profesním rozvoji přírodovědných učitelů
Autoři TRNA, Josef a Jana ŠKRABÁNKOVÁ.
Vydání Giftedness 2012, The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Spojené arabské emiráty
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky nadaní studenti; motivace; tvorba mimořádných metod; experimenty; exkurze; mezinárodní programy
Klíčová slova anglicky gifted students; motivation; creation of extraordinary methods; experiments; excursions; international programmes
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Josef Trna, CSc., učo 2027. Změněno: 18. 2. 2013 12:47.
Anotace
The study presents results of our research and development of these special motivational methods. Design-based research is our basic research method. We present specific examples of the use of simple experiments, organizing excursions, international programmes to search and support giftedness. It is necessary to include these specific motivational methods in pre-service and in-service teacher training for effective implementation to education. Our significant research finding is the need of high level of creativity of teachers. The development of creativity and teacher mastery of specific motivational methods must be involved in continual professional development of science teachers.
Anotace česky
Studie prezentuje výsledky našeho výzkumu a vývoje speciálních motivačních metod. Design-based výzkum je základem našich výzkumných metod. Prezentujeme specifické příklady jednoduchých experimentů, organizaci exkurzí, mezinárodní programy pro vyhledávání a podporu nadaných. Je nutno vložit tyto specifické metody do přípravy učitelů. Naším výrazným zjištěním je nutnost vysoké úrovně tvořivosti učitele. Rozvoj tvořivosti a mistrovství učitele v oblasti specifických motivačních metod musí být implementovány do celoživostní profesní přípravy přírodovědného učitele.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 9. 2. 2023 01:42