TRNA, Josef and Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development. In Giftedness 2012, The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development
Name in Czech Mimořádně motivující vyučovací metody nadaných studentů v celoživotním profesním rozvoji přírodovědných učitelů
Authors TRNA, Josef and Jana ŠKRABÁNKOVÁ.
Edition Giftedness 2012, The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher United Arab Emirates
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) nadaní studenti; motivace; tvorba mimořádných metod; experimenty; exkurze; mezinárodní programy
Keywords in English gifted students; motivation; creation of extraordinary methods; experiments; excursions; international programmes
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Josef Trna, CSc., učo 2027. Changed: 18. 2. 2013 12:47.
Abstract
The study presents results of our research and development of these special motivational methods. Design-based research is our basic research method. We present specific examples of the use of simple experiments, organizing excursions, international programmes to search and support giftedness. It is necessary to include these specific motivational methods in pre-service and in-service teacher training for effective implementation to education. Our significant research finding is the need of high level of creativity of teachers. The development of creativity and teacher mastery of specific motivational methods must be involved in continual professional development of science teachers.
Abstract (in Czech)
Studie prezentuje výsledky našeho výzkumu a vývoje speciálních motivačních metod. Design-based výzkum je základem našich výzkumných metod. Prezentujeme specifické příklady jednoduchých experimentů, organizaci exkurzí, mezinárodní programy pro vyhledávání a podporu nadaných. Je nutno vložit tyto specifické metody do přípravy učitelů. Naším výrazným zjištěním je nutnost vysoké úrovně tvořivosti učitele. Rozvoj tvořivosti a mistrovství učitele v oblasti specifických motivačních metod musí být implementovány do celoživostní profesní přípravy přírodovědného učitele.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 13:09