DOLEŽALOVÁ, Dáša, Marek MRÁZ, Tomáš BÁRTA, Karla PLEVOVÁ, Vladimír VINARSKÝ, Zuzana HOLUBCOVÁ, Josef JAROŠ, Petr DVOŘÁK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Aleš HAMPL. MicroRNAs Regulate p21(Waf1/Cip1) Protein Expression and the DNA Damage Response in Human Embryonic Stem Cells. Stem Cells. Miamisburg, Ohio: AlphaMed Press, 2012, roč. 30, č. 7, s. 1362-1372. ISSN 1066-5099. doi:10.1002/stem.1108.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název MicroRNAs Regulate p21(Waf1/Cip1) Protein Expression and the DNA Damage Response in Human Embryonic Stem Cells
Autoři DOLEŽALOVÁ, Dáša (703 Slovensko, domácí), Marek MRÁZ (203 Česká republika, domácí), Tomáš BÁRTA (203 Česká republika, domácí), Karla PLEVOVÁ (203 Česká republika, domácí), Vladimír VINARSKÝ (203 Česká republika, domácí), Zuzana HOLUBCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Josef JAROŠ (203 Česká republika, domácí), Petr DVOŘÁK (203 Česká republika, domácí), Šárka POSPÍŠILOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Aleš HAMPL (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Stem Cells, Miamisburg, Ohio, AlphaMed Press, 2012, 1066-5099.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 7.701
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00057498
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1002/stem.1108
UT WoS 000305477000005
Klíčová slova anglicky Human embryonic stem cells; microRNA; DNA damage; p21; CDKN1A; p53; miR-302
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 13. 2. 2013 22:06.
Anotace
Studies of human embryonic stem cells (hESCs) commonly describe the nonfunctional p53-p21 axis of the G1/S checkpoint pathway with subsequent relevance for cell cycle regulation and the DNA damage response (DDR). Importantly, p21 mRNA is clearly present and upregulated after the DDR in hESCs, but p21 protein is not detectable. In this article, we provide evidence that expression of p21 protein is directly regulated by the microRNA (miRNA) pathway under standard culture conditions and after DNA damage. The DDR in hESCs leads to upregulation of tens of miRNAs, including hESC-specific miRNAs such as those of the miR-302 family, miR-371-372 family, or C19MC miRNA cluster. Most importantly, we show that the hESC-enriched miRNA family miR-302 (miR-302a, miR-302b, miR-302c, and miR-302d) directly contributes to regulation of p21 expression in hESCs and, thus, demonstrate a novel function for miR-302s in hESCS. The described mechanism elucidates the role of miRNAs in regulation of important molecular pathway governing the G1/S transition checkpoint before as well as after DNA damage. STEM CELLS 2012;30:1362-1372
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
GAP301/10/1971, projekt VaVNázev: Exprese, signalizace a funkce receptorů smrti v lidských embryonálních kmenových buňkách.
Investor: Grantová agentura ČR, Exprese, signalizace a funkce receptorů smrti v lidských embryonálních kmenových buňkách
MSM0021622430, záměrNázev: Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie
NT11218, projekt VaVNázev: Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2022 02:02