MECHL, Zdeněk a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Nádory hlavy a krku – pohled onkologa. Postgraduální medicína. 2012, roč. 14, č. 7, s. 778-787. ISSN 1212-4184.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nádory hlavy a krku – pohled onkologa
Název anglicky Tumours of the head and the neck – an oncologist’s view
Autoři MECHL, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) a Dagmar BRANČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Postgraduální medicína, 2012, 1212-4184.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00060484
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nádory hlavy a krku; chemoterapie; cílená terapie
Klíčová slova anglicky head and neck cancer; chemotherapy; targeted therapy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 30. 7. 2012 10:57.
Anotace
Vstupujeme do nového období, kdy v léčbě karcinomů hlavy a krku se stávají dostupnými nové látky, nové léčebné postupy, nové chirurgické a radiační technologie a nové prognostické faktory, které umožňují lepší formulaci léčby pro individuálního pacienta. V tomto období multidisciplinárního přístupu léčby každého pacienta s karcinomem hlavy a krku je role klinického onkologa při rozhodování a plánování léčby naprostým standardem. Současná léčba karcinomů hlavy a krku se vyznačuje zvyšujícím se procentem vyléčených. Jsou předloženy informace o současné situaci integrace chemoterapie a cílené terapie do multimodální léčby karcinomů hlavy a krku.
Anotace anglicky
We are entering a new period in the treatment of head and neck cancers, during which new therapeutic agents, new paradigms of treatment, new surgical and radiation technology and new prognostic factors are rapidly becoming available. In this period of multidisciplinary approach for each head and neck cancer patient the crucial role of clinical oncologist at the start of the decision-making and treatment-planning process is the absolute standard. Treatment of head and neck cancers is associated with increasing numbers of fully cured patients, improved preservation of organ functionality and improved survival rates. The up-to-date situation regarding integration of chemotherapy and targeted therapy into multimodality treatment of head and neck cancer is discussed in the article.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 19:03