MECHL, Zdeněk and Dagmar BRANČÍKOVÁ. Nádory hlavy a krku – pohled onkologa (Tumours of the head and the neck – an oncologist’s view). Postgraduální medicína. 2012, vol. 14, No 7, p. 778-787. ISSN 1212-4184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nádory hlavy a krku – pohled onkologa
Name (in English) Tumours of the head and the neck – an oncologist’s view
Authors MECHL, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dagmar BRANČÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Postgraduální medicína, 2012, 1212-4184.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060484
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) nádory hlavy a krku; chemoterapie; cílená terapie
Keywords in English head and neck cancer; chemotherapy; targeted therapy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 30. 7. 2012 10:57.
Abstract
Vstupujeme do nového období, kdy v léčbě karcinomů hlavy a krku se stávají dostupnými nové látky, nové léčebné postupy, nové chirurgické a radiační technologie a nové prognostické faktory, které umožňují lepší formulaci léčby pro individuálního pacienta. V tomto období multidisciplinárního přístupu léčby každého pacienta s karcinomem hlavy a krku je role klinického onkologa při rozhodování a plánování léčby naprostým standardem. Současná léčba karcinomů hlavy a krku se vyznačuje zvyšujícím se procentem vyléčených. Jsou předloženy informace o současné situaci integrace chemoterapie a cílené terapie do multimodální léčby karcinomů hlavy a krku.
Abstract (in English)
We are entering a new period in the treatment of head and neck cancers, during which new therapeutic agents, new paradigms of treatment, new surgical and radiation technology and new prognostic factors are rapidly becoming available. In this period of multidisciplinary approach for each head and neck cancer patient the crucial role of clinical oncologist at the start of the decision-making and treatment-planning process is the absolute standard. Treatment of head and neck cancers is associated with increasing numbers of fully cured patients, improved preservation of organ functionality and improved survival rates. The up-to-date situation regarding integration of chemotherapy and targeted therapy into multimodality treatment of head and neck cancer is discussed in the article.
PrintDisplayed: 23. 5. 2022 04:43