CS

Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference TSD 2012, Brno, Czech Republic, September ...

SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2012. 697 pp. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012
Name in Czech Text, řeč a dialog -- sborník 15. ročníku mezinárodní konference TSD 2012
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Aleš HORÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivan KOPEČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Karel PALA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.
Edition prvni. Berlin Heidelberg, 697 pp. 2012.
Publisher Springer Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW DOI of Proceedings TSD 2012 conference homepage
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00060489
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-642-32789-6
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32790-2
Keywords (in Czech) text;řeč;dialog;zpracování přirozeného jazyka;NLP;porozumění přirozenému jazyku;mluvený dialog;strojový překlad
Keywords in English Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 21/1/2013 14:14.
Abstract
This book constitutes the refereed proceedings of the 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD 2012, held in Brno, Czech Republic, in September 2012. The 82 full papers presented were carefully reviewed and selected from 178 submissions. The papers present a wealth of state-of-the-art research and development results in the field of natural language processing with emphasis on text, speech, and spoken language, ranging from theoretical and methodological issues to applications in various fields, such as web information retrieval, the semantic Web, algorithmic learning, dialogue systems, etc.
Abstract (in Czech)
Kniha obsahuje recenzované příspěvky 15. ročníku mezinárodní konference TSD 2010. V recenzním řízení bylo vybráno 82 článků z 178 zaslaných příspěvků. Články řeší aktuální problematiku výzkumu a vývoje v oblastech zpracování přirozeného jazyka s důrazem na zpracování textů a mluvené řeči od teoretických a metodologických statí až po aplikace v oblastech jako semantický Web, strojové učení, dialogové systémy.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 19/3/2019 16:19

Other applications