BERKOVÁ, Alena. Parametry determinující proces hojení u chronických ran nohy (The parameters determining the healing process of leg chronic wounds). In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí : Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2012. ISSN 1802-6400.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Parametry determinující proces hojení u chronických ran nohy
Name in Czech Parametry determinující proces hojení u chronických ran nohy
Name (in English) The parameters determining the healing process of leg chronic wounds
Authors BERKOVÁ, Alena.
Edition X. celostátní kongres s mezinárodní účastí : Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
ISSN 1802-6400
Keywords (in Czech) chronická rána, noha, prognóza, léčba
Keywords in English chronic wound, leg, prognosis, treatment
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 29. 8. 2012 10:03.
Abstract
Cílem práce je poukázat na možnosti diagnostického postupu chronických ran nohy a výtěžnosti jednotlivých metod. Ze zjištěných údajů vyplynulo, že defekt může mít nečekaně dobrou prognózu, pokud jsou splněny všechny podmínky léčení u jednotlivých typů defektů. Na druhou stranu existují také faktory, které prognózu výrazně zhoršují.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 18:50