BERKOVÁ, Alena and Zuzana ADAMOVÁ. Poruchy hojení chirurgické rány (Surgical wound healing disorders). In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí : Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2012. ISSN 1802-6400.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poruchy hojení chirurgické rány
Name in Czech Poruchy hojení chirurgické rány
Name (in English) Surgical wound healing disorders
Authors BERKOVÁ, Alena and Zuzana ADAMOVÁ.
Edition X. celostátní kongres s mezinárodní účastí : Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
ISSN 1802-6400
Keywords (in Czech) chirurgická rána, hojení, komplikace, infekce, prevence
Keywords in English surgical wound, healing, complications, infection, prevention
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 29. 8. 2012 10:05.
Abstract
Příspěvek předkládá souhrn faktorů ovliňující hojení chirurgické rány. Zaměřuje na prevenci a léčbu komplikací hojení chirurgické rány. Zvláštní pozornost je věnována infekci, která představuje stále větší problém, vzhledem k nárůstu rezistence bakterií.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 20:23