KREIDL, Martin and Barbora HUBATKOVÁ. Je negativní efekt počtu sourozenců na čtenářskou gramotnost mírněn koresidencí s prarodiči? (Is the negative effect of sibship size on reading literacy mitigated by grandparental coresidence?). In Výroční konference Masarykovy české sociologické společnosti „Současná česká sociologie: Teorie a výzkum“, MČSS a FF ZČU, Plzeň, 19. – 20. ledna 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Je negativní efekt počtu sourozenců na čtenářskou gramotnost mírněn koresidencí s prarodiči?
Name (in English) Is the negative effect of sibship size on reading literacy mitigated by grandparental coresidence?
Authors KREIDL, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Barbora HUBATKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Výroční konference Masarykovy české sociologické společnosti „Současná česká sociologie: Teorie a výzkum“, MČSS a FF ZČU, Plzeň, 19. – 20. ledna 2012. 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057501
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English reading literacy;sibship size;coresidence
Changed by Changed by: prof. Martin Kreidl, Ph.D., učo 108207. Changed: 5. 9. 2015 14:53.
Abstract
Analýza se věnuje tradičnímu stratifikančímu tématu: ve většině západních industriálních zemí platí, že životní šance dětí jsou negativně ovlivněny počtem sourozenců. Čím více má někdo bratrů a sester, tím nižší je jeho skóre v kognitivních a znalostních testech, dosažené vzdělání, šance na studium na VŠ, zaměstnanecký status atp. Tento vztah nicméně neplatí univerzálně, jak ukazují výzkumy z rozvojových zemí (Maralani 2006). Jednou z hypotéz, která vysvětluje, proč v některých zemích (nebo regionech, nebo socio/kulturních segmentech společnosti) negativní efekt počtu sourozenců neexistuje, je odlišný model fungování rodiny. V navrženém příspěvku analyzujem mezinárodní data z výzkumu PISA 2006, kde je – mimo jiné – měřena koresidence s prarodiči. Soužití s prarodiči může rodině poskytovat dodatečné ekonomické, sociální i kulturní zdroje a proto děti, které s prarodiči sdílejí domácnost, nemusejí být počet sourozenců vůbec negativně ovlivněny (nebo mohou být ovlivněny méně). Analýza pracuje s víceúrovňovým modelem lineární regrese, kde je predikováno skóre čtenářské gramotnosti pomocí počtu sourozenců (kontoniální proměnná), koresidencí s prarodiči (binární proměnná) a dalšími statusovými měřítky (včetně vzdělání rodičů, zaměstnaneckého statusu rodičů, pohlaví). Ukazuje, že v ČR není efekt počtu sourozenců koresidencí oslaben.
Abstract (in English)
We utilize PISA 2000 data to show if grandparental coresidence reduces or cancels out the negative effect of sibship size upon reading test scores. We find out - using a multilevel model - that there is no interaction between sibship size and coresidence in the Czech data.
Links
GAP404/11/0130, research and development projectName: Struktura rodiny a stratifikační proces: vysvětlují trend změny ve vnitrorodinných procesech, kompoziční změny anebo samo-výběr?
Investor: Czech Science Foundation, Family structure and the stratification process: Do compositional effects, changes in intra-family processes, or selection bias explain the trend?
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:34