WEINBERGER, Vít and Luboš MINÁŘ. Imunoterapie karcinomu ovaria (Immunotherapy in ovarian cancer). Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, vol. 77, No 2, p. 145-152. ISSN 1210-7832.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Imunoterapie karcinomu ovaria
Name (in English) Immunotherapy in ovarian cancer
Authors WEINBERGER, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Luboš MINÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 1210-7832.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 30214 Obstetrics and gynaecology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060500
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) imunoterapie; očkovací látky; karcinom ovaria
Keywords in English immunotherapy; vaccines; ovarian cancer
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 6/2/2019 11:49.
Abstract
V posledních deseti letech jsme svědky bouřlivého rozvoje na poli molekulární biologie, imunologie a genetiky. Dramatický pokrok v laboratorních a klinických postupech v buněčné imunoterapii, spolu s vývojem silných imunomodulačních látek, vytvořil nové podmínky a příležitosti v léčbě ovariálního karcinomu. V přehledovém článku je uveden stav současné imunoterapie, jsou nastíněny moderní trendy vývoje očkovacích látek a imunomodulační terapie dostupné k okamžitému klinickému testování v případech pokročilého karcinomu ovaria.
Abstract (in English)
In the last decade we have witnessed a stormy development in the field of molecular biology, immunology and genetics. Dramatic advances in laboratory and clinical procedures in cellular immunothrapy, along with the development of powerful immunomodulatory agents, created new conditions and opportunities in the treatment of ovarian cancer. The review article provides an overview of the current state of immunotherapy, outlines modern trends in the development of vaccines and immunomodulatory therapies available for immediate clinical testing in cases of advanced ovaria cancer.
PrintDisplayed: 1/4/2020 05:20