JUNASOVÁ, M., D. TOMANOVÁ, Vladimír VAŠKŮ and Josef FEIT. Hypereozinofilie a její kožní manifestace - příznak vedoucí k diagnóze periferního T-lymfomu (Hypereosinophilia and its skin manifestations - a symptom leading to diagnosis of peripheral T-lymphoma - a čase study and in - depth look at the issue). Česká dermatovenerologie. 2012, vol. 2, No 2, p. 110-114. ISSN 1805-0611.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hypereozinofilie a její kožní manifestace - příznak vedoucí k diagnóze periferního T-lymfomu
Name (in English) Hypereosinophilia and its skin manifestations - a symptom leading to diagnosis of peripheral T-lymphoma - a čase study and in - depth look at the issue
Authors JUNASOVÁ, M. (203 Czech Republic, guarantor), D. TOMANOVÁ (203 Czech Republic), Vladimír VAŠKŮ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef FEIT (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká dermatovenerologie, 2012, 1805-0611.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060503
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) eozinofilie; hypereozinofilní syndrom; kožní manifestace; periferní T-lymfom
Keywords in English eosinophilia; hypereosinophilic syndrome; skin manifestation; peripheral T-lymphoma
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 30/7/2012 14:36.
Abstract
Periferní T-lymfom patří do skupiny agresivních lymfomů. U některých pacientů s lymfoproliferativním onemocněním zjišťujeme hypereozinofilii, která může předcházet manifestaci samotného onemocnění. Autoři v článku popisují případ 62leté pacientky, u které byly nespecifický kožní vysev a hypereozinofilie příznaky předcházející manifestaci lymfomů. Poukazují na důležitost komplexního vyšetření pacienta s hypereozinofilii.
Abstract (in English)
Peripheral T-lymphoma belongs in the group of aggressive lymphomas. In some patients with lymphoproliferative diseases, it is possible to detect hypereosinophilia which can precede clinical manifestation of the actual lymphoproliferative disease. The authors describe the čase of a particular patient, a 62 year old lady, in whom nonspecific skin eruption and hypereosinophilia were first signs which preceded the eventual manifestation of lymphoma. Authors demostrate the importace of comprehensive examination of patiens with hypereosinophilia.
PrintDisplayed: 17/8/2022 14:35