STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie. In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie
Název česky Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie
Název anglicky Rating of revascularization of the lower limbs by the infrared thermographic systems - case study
Autoři STAFFA, Erik (203 Česká republika, garant, domácí), Daniel VLK (203 Česká republika, domácí) a Robert VLACHOVSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10610 Biophysics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00060505
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-244-3125-3
Klíčová slova česky termografie; ISCHDK;
Klíčová slova anglicky thermography; peripheral arterial disease;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Erik Staffa, Ph.D., učo 175512. Změněno: 9. 7. 2015 12:37.
Anotace
Bezkontaktní termografie je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu živé hmoty nebo tělesa. Z lidské pokožky je možné hodnotit řadu biosignálů, jako například emitované infračervené záření. Rozložení teploty na povrchu těla je úzce spjaté s centrálním i periferním prokrvením a díky termografickým snímkům můžeme snadno a rychle hodnotit jeho kvalitu. Problémy s prokrvením končetin postihují velkou skupinu lidí z nichž značnou část tvoří lidé s onemocněním diabetes mellitus. Studie je zaměřena na takové pacienty, pro které je nevyhnutelný chirurgický zákrok, tj. revaskularizace za pomocí angioplastiky nebo pedálního bypassu. Cílem je sledování obnovy krevního řečiště v dolních končetinách, resp. změna povrchové teploty, před a po provedení revaskularizace.
Anotace anglicky
Infrared thermography is a branch of science that deals with the analysis of the distribution of temperature field on the surface of matter or solids. Human skin evaluates many kinds biosignals, one of them is emition of infrared radiation. The temperature distribution on the body is closely linked with the central and peripheral perfusion and due to thermography images we can quickly and easily evaluate the quality of perfusion. Blood circulation problems in the limbs affected a large group of people. The study is aimed at those patients for whom surgery is inevitable, ie revascularization using angioplasty or pedal bypass. The aim is to monitor the blood stream restoration in the lower extremities, respectively changing of surface temperature.
VytisknoutZobrazeno: 6. 3. 2021 04:07