ZBÍRAL, David. Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství : případ z Itálie 13. století. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 1, s. 93-106. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství : případ z Itálie 13. století
Název česky Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství : případ z Itálie 13. stoletíletí
Název anglicky Skeptical and materialistic current in Medieval christianity : a case from 13th-century Italy
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio : revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2012, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00057506
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky náboženský skepticismus; kritika náboženství; materialismus; Jakub Flamenghi; inkvizice; inkviziční záznamy; Bologna - inkvizice
Klíčová slova anglicky religious skepticism; criticism of religion; materialism; James (Giacomo) Flamenghi; inquisition of Bologna
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 12. 4. 2013 17:16.
Anotace
V roce 1299 byl inkvizitoru Guidovi z Vicenzy udán Jakub Flamenghi, mnich z opatství Monte Armato poblíž Boloně, za nedodržování běžných křesťanských praktik. Po mnoho let se vyhýbal postění, zpovědi, přijímání, liturgii hodinek a mši. Též byl znám pro své radikální názory: při mnoha příležitostech byl zaslechnut, jak zpochybňuje existenci posmrtného života, ráje, pekla a nesmrtelné duše. V tomto článku analyzuji myšlení a chování Jakuba Flamenghiho na základě registru boloňské inkvizice a vsazuji je do kontextu různých forem náboženského skepticismu ve středověké Evropě. Docházím k závěru, že jeho skepticismus byl ani tak filozofickým systémem, jako spíše praktickým náhledem na svět spojeným s hédonistickým životním stylem. Zdá se nicméně velmi konzistentní a je obtížné jej redukovat na pouhý výraz antiklerikalismu.
Anotace anglicky
In June 1299, James (Giacomo) Flamenghi, monk of the Monte Armato abbey near Bologna, was reported to the inquisitor Guido of Vicenza for his lack of observance of ordinary Christian practices. For many years, he avoided fasting, confession, communion, the liturgy of the hours, and Mass. He was also known for his radical ideas: on many occasions, he was heard questioning the existence of the afterlife, paradise, hell, and the immortal soul. In this article, I analyze James Flamenghi's thought and behavior as portrayed in the register of the Bologna inquisition, and place it in the context of different forms of religious skepticism in medieval Europe. I conclude that his skepticism was less a philosophical system than a practical worldview linked to a hedonistic lifestyle. Nevertheless, it seems highly consistent, and difficult to reduce to a simple expression of anticlericalism.
Návaznosti
GP401/09/P191, projekt VaVNázev: Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
zbiral-skepticky-a-materialisticky-proud-ve-stredovekem-krestanstvi.pdf   Verze souboru Zbíral, D. 1. 8. 2012

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 29. 10. 2020 10:24