Informační systém MU
DOUBEK, Michael a Andrea JANÍKOVÁ. Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve? Pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 136 s. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-2694-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve? Pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem
Autoři DOUBEK, Michael a Andrea JANÍKOVÁ.
Vydání 1.vyd. Praha, 136 s. Lékař a pacient, 2012.
Nakladatel Mladá fronta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-204-2694-9
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 10. 8. 2012 14:39.
Anotace
Kniha vznikla jako logická reakce autorů hematoonkologů na dotazy a požadavky pacientů, které mají ve své péči. Snaží se v ní rozvinout to, co nemocným poskytují edukační brožury o klasické protinádorové terapii a nádorových onemocněních. Jako vzor použili nádorová onemocnění krve, řada z informací má ale obecnou platnost pro všechny nádorové nemoci. Úvodní kapitoly jsou věnovány funkci krve, kostní dřeně a lymfatického systému v lidském těle, další pak principům protinádorové léčby a jejím nežádoucím účinkům. Poměrně podrobně je rozebrána též problematika týkající se alternativních léčebných prostředků a vitaminových doplňků, dietních opatření a pohybové aktivity. Autoři objasňují ale i význam klinických studií a jejich prospěšnost pro další úspěšnou léčbu pacientů. Všechny poznatky jsou autory prezentovány v duchu medicíny založené na důkazech, ať už jde o medicínu klasickou, či alternativní, neboť jako lékaři mohou pacientům doporučit opravdu jen to, co má prokázaný účinek a nepoškodí jejich zdraví. Vše navíc vhodně ilustrují nádherné dětské kresby v úvodu každé kapitoly. Věříme, že kniha bude pacientům s nádorovými onemocněními pomocníkem, který jim usnadní jejich rozhodnutí v těžkých okamžicích léčby zhoubné nemoci.
Zobrazeno: 11. 8. 2022 08:30