DOUBEK, Michael and Andrea JANÍKOVÁ. Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve? Pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 136 pp. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-2694-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve? Pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem
Authors DOUBEK, Michael and Andrea JANÍKOVÁ.
Edition 1.vyd. Praha, 136 pp. Lékař a pacient, 2012.
Publisher Mladá fronta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-204-2694-9
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 10/8/2012 14:39.
Abstract
Kniha vznikla jako logická reakce autorů hematoonkologů na dotazy a požadavky pacientů, které mají ve své péči. Snaží se v ní rozvinout to, co nemocným poskytují edukační brožury o klasické protinádorové terapii a nádorových onemocněních. Jako vzor použili nádorová onemocnění krve, řada z informací má ale obecnou platnost pro všechny nádorové nemoci. Úvodní kapitoly jsou věnovány funkci krve, kostní dřeně a lymfatického systému v lidském těle, další pak principům protinádorové léčby a jejím nežádoucím účinkům. Poměrně podrobně je rozebrána též problematika týkající se alternativních léčebných prostředků a vitaminových doplňků, dietních opatření a pohybové aktivity. Autoři objasňují ale i význam klinických studií a jejich prospěšnost pro další úspěšnou léčbu pacientů. Všechny poznatky jsou autory prezentovány v duchu medicíny založené na důkazech, ať už jde o medicínu klasickou, či alternativní, neboť jako lékaři mohou pacientům doporučit opravdu jen to, co má prokázaný účinek a nepoškodí jejich zdraví. Vše navíc vhodně ilustrují nádherné dětské kresby v úvodu každé kapitoly. Věříme, že kniha bude pacientům s nádorovými onemocněními pomocníkem, který jim usnadní jejich rozhodnutí v těžkých okamžicích léčby zhoubné nemoci.
PrintDisplayed: 11/8/2022 01:09