FRANC, Roman, Vladimír JŮVA a Olga TAUŠOVÁ. Non-formal Sport Coach Education. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 5/2011, č. 3, s. 87-92. ISSN 1802-7679.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Non-formal Sport Coach Education
Název česky Neformální vzdělávání sportovních trenérů
Autoři FRANC, Roman (203 Česká republika, domácí), Vladimír JŮVA (203 Česká republika, garant, domácí) a Olga TAUŠOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií MU, 2011, 1802-7679.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/11:00060532
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky Sportovní trenérství; profesní rozvoj; trenérské vzdělávání, neformální trenérské vzdělávání; empirický výzkum
Klíčová slova anglicky Sports coaching; professional development; coach education; non-formal coach education; empirical research
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 15. 4. 2013 10:10.
Anotace
Sport coaching belongs to a category of complex and demanding professions. Success in this profession is dependent on many interconnected social, economic and educational aspects. Natural athletic talent, sports experience, and an acquired coach license alone, are not sufficient to meet the graduation requirements for a professional coach. Lifelong non-formal education and informal learning plays an increasingly more significant role in the learning and development in professional coaches. This report highlights selected data gathered through a questionnaire administered to sport coaches which analyzed the impact of non-formal coach education, signaled effective forms and methods of such education, identified some information sources of sport coach informal learning and characterized informal learning as a substantial part of the everyday activities of a coach.
Anotace česky
Sportovní trenérství patří k velmi komplexním a náročným povoláním a jeho úspěšné vykonávání souvisí s mnoha společenskými, ekonomickými a zejména vzdělávacími aspekty. Pro gradaci trenérské profese nestačí pouze vrozené dispozice, vlastní sportovní zkušenosti a získání trenérské licence. Stále významnější roli sehrává celoživotní neformální vzdělávání a informální učení sportovních trenérů. Příspěvek přibližuje vybraná data z provedeného dotazníkového šetření sportovních trenérů, které analyzovalo příležitosti neformálního trenérského vzdělávání, naznačilo efektivní formy a metody tohoto vzdělávání, identifikovalo některé informační zdroje pro informální učení sportovních trenérů a charakterizovalo informální učení jako součást každodenních trenérský aktivit.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 01:49