FRANC, Roman, Vladimír JŮVA and Olga TAUŠOVÁ. Non-formal Sport Coach Education. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, 5/2011, No 3, p. 87-92. ISSN 1802-7679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Non-formal Sport Coach Education
Name in Czech Neformální vzdělávání sportovních trenérů
Authors FRANC, Roman (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vladimír JŮVA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Olga TAUŠOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií MU, 2011, 1802-7679.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/11:00060532
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) Sportovní trenérství; profesní rozvoj; trenérské vzdělávání, neformální trenérské vzdělávání; empirický výzkum
Keywords in English Sports coaching; professional development; coach education; non-formal coach education; empirical research
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 15. 4. 2013 10:10.
Abstract
Sport coaching belongs to a category of complex and demanding professions. Success in this profession is dependent on many interconnected social, economic and educational aspects. Natural athletic talent, sports experience, and an acquired coach license alone, are not sufficient to meet the graduation requirements for a professional coach. Lifelong non-formal education and informal learning plays an increasingly more significant role in the learning and development in professional coaches. This report highlights selected data gathered through a questionnaire administered to sport coaches which analyzed the impact of non-formal coach education, signaled effective forms and methods of such education, identified some information sources of sport coach informal learning and characterized informal learning as a substantial part of the everyday activities of a coach.
Abstract (in Czech)
Sportovní trenérství patří k velmi komplexním a náročným povoláním a jeho úspěšné vykonávání souvisí s mnoha společenskými, ekonomickými a zejména vzdělávacími aspekty. Pro gradaci trenérské profese nestačí pouze vrozené dispozice, vlastní sportovní zkušenosti a získání trenérské licence. Stále významnější roli sehrává celoživotní neformální vzdělávání a informální učení sportovních trenérů. Příspěvek přibližuje vybraná data z provedeného dotazníkového šetření sportovních trenérů, které analyzovalo příležitosti neformálního trenérského vzdělávání, naznačilo efektivní formy a metody tohoto vzdělávání, identifikovalo některé informační zdroje pro informální učení sportovních trenérů a charakterizovalo informální učení jako součást každodenních trenérský aktivit.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 06:36