ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Anna LESHCHENKO, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Václav ŠEBEK, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 129 s. Monographs, Vol. No. 44. ISBN 978-80-210-5926-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5926-2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland
Autoři ČERNOCH, Filip (203 Česká republika, garant, domácí), Břetislav DANČÁK (203 Česká republika, domácí), Hedvika KOĎOUSKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Anna LESHCHENKO (804 Ukrajina, domácí), Petr OCELÍK (203 Česká republika, domácí), Jan OSIČKA (203 Česká republika, domácí), Václav ŠEBEK (203 Česká republika, domácí), Tomáš VLČEK (203 Česká republika, domácí) a Veronika ZAPLETALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 129 s. Monographs, Vol. No. 44, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00081813
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5926-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-5926-2012
Klíčová slova anglicky oil; Druzhba; pipeline; energy security; energy; dependence; rafinery
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D., učo 65444. Změněno: 22. 3. 2016 11:23.
Anotace
The Druzhba pipeline is one of the most important energy infrastructure projects in Central and Eastern Europe, supplying the European part of Russia's former Soviet bloc with oil since the second half of the last century. The future of the pipeline has become uncertain in recent years. The further use of Druzhba is in doubt mainly due to the difficult relations of the Russian Federation with transit countries, and its possible termination is indicated by Moscow's change in its export strategy, namely increasing crude oil exports via sea terminals, at the expense of pipelines. The authors focus on how a potential curtailment of oil supplies by Druzhba can affect the energy situation of the two customer countries, i.e. the Czech Republic and Poland. Also, the text offers answers on many questions, such as Is there a danger of curtailment of the supply of oil via Druzhba to the surveyed countries? If so, what might be the mid-term implications of the situation, economic, security or other? Which actors will be affected by potential supply curtailment and how? The study focuses on the impact on economic entities (firms), the state and even households to a limited extent.
Anotace česky
Ropovod Družba patří k jednomu z nejdůležitějších energetických infrastrukturních projektů střední a východní Evropy, zásobující od druhé poloviny minulého století evropskou část bývalého sovětského bloku ruskou ropou. Budoucnost zmiňovaného ropovodu je v posledních letech stále nejistější. Především díky obtížným vztahům Ruské federace s tranzitními zeměmi je totiž další využití Družby zpochybňováno, její možné ukončení signalizuje i snaha Moskvy o výstavbu alternativních exportních tras. Autoři se zaměří na to, jakým způsobem může potenciální omezení dodávek ropy Družbou ovlivnit energetickou situaci dvou odběratelských zemí, tedy České republiky a Polska. Text také nabídne odpovědi na řadu souvisejících otázek, jako zda hrozí omezení dodávek ropy do analyzovaných zemí prostřednictvím Družby; pokud ano, jaké může mít vzniklá situace střednědobé dopady, ať už ekonomické, bezpečnostní či jiné; či kterých aktérů se případné omezení dodávek dotkne a jak? Studie se zaměří na dopad na ekonomické subjekty (firmy), stát a v omezené míře i občany samotné.
Návaznosti
MUNI/A/0768/2011, interní kód MUNázev: Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě
Investor: Masarykova univerzita, Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
03_2011_czpl_iips, interní kód MUNázev: Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku
Investor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 12:33