ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Anna LESHCHENKO, Petr OCELÍK, Tomáš VLČEK, Veronika ZAPLETALOVÁ and Jan OSIČKA. Unconventional Sources of Natural Gas: Development and Possible Consequences for the Central Eastern European Region. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 134 pp. Monographs, Vol. No. 43. ISBN 978-80-210-5925-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5925-2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Unconventional Sources of Natural Gas: Development and Possible Consequences for the Central Eastern European Region
Authors ČERNOCH, Filip (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Břetislav DANČÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hedvika KOĎOUSKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Anna LESHCHENKO (804 Ukraine, belonging to the institution), Petr OCELÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš VLČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Veronika ZAPLETALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan OSIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 134 pp. Monographs, Vol. No. 43, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00081814
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5925-2
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-5925-2012
Keywords in English gas; security; energy security; Poland; Central Europe; dependence; EU
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D., učo 65444. Changed: 22/3/2016 11:24.
Abstract
The upcoming years will show whether or not the North American model of unconventional natural gas resources development can be replicated outsider the continent. In Europe, Poland has recently gained most attention and in this sense it is considered to be a test case for whole Union. This book presents key dimensions which will either foster or inhibit possible development of this resource in Poland: geology, technology, infrastructure, environmental imprint and the role of the EU. The main focus of the book is a stakeholder analysis dealing with IOCs, PGNiG, government, local communities, NGOs and the EU. The book also features an evaluation of several scenarios of possible unconventional gas development in Poland and their consequences for Central European gas market.
Abstract (in Czech)
Nadcházející roky ukážou, zda se severoamerický model rozvoje nekonvenčních zdrojů zemního plynu podaří zopakovat i v jiných oblastech světa. V evropských podmínkách se v současné době pozornost obrací zejména k Polsku, které je v tomto směru považováno za nejvíce pravděpodobný případ. Text nabízí přehled faktorů, které rozhodnou o budoucnosti nekonvenčních zdrojů v Polsku: geologie, technologie, infrastruktura, environmentální dopady, role Evropské unie, přičemž hlavní pozornost věnuje analýze klíčových aktérů dané problematiky v polském kontextu: mezinárodních energetických společností, PGNiG, vlády, místních komunit, nevládních společností a EU. Součástí textu je i analýza scénářů rozvoje nekonvenčních zdrojů v Polsku a jejich důsledků pro středoevropský trh se zemním plynem.
Links
MUNI/A/0768/2011, internal MU codeName: Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
09/02/11, internal MU codeName: Nekonvenční zdroje zemního plynu - potenciál a možné důsledky pro region stredovýchodní Evropy
Investor: Ministry of Foreign Affairs of the CR, Other grant projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Unconventional_Sources_of_Natural_Gas__Cernoch_et_al.__2012_.pdf   File version Vlček, T. 10/9/2012

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D., učo 103008
  • a concrete person Mgr. Petr Ocelík, Ph.D., učo 103253
  • a concrete person doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D., učo 134705
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D., učo 137853
  • a concrete person doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., učo 1649
  • a concrete person doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D., učo 179046
  • a concrete person Mgr. Anna Leshchenko, učo 182865
  • a concrete person doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D., učo 65444
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 26/9/2021 06:58