KUDROVÁ, Veronika. Innovation of the Culture of Higher-Education Institutions: the Concept of the Defender of Student Rights. In Chen Dan. International Proceedings of Economic Development and Research: Management and Education Innovation. 1. vyd. Singapore: IACSIT Press, 2012. p. 21 - 25. ISBN 978-981-07-2085-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Innovation of the Culture of Higher-Education Institutions: the Concept of the Defender of Student Rights
Name in Czech Inovace kultury vysoké školy: koncept studentského ochránce práv
Authors KUDROVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Singapore, International Proceedings of Economic Development and Research: Management and Education Innovation, p. 21 - 25, 5 pp. 2012.
Publisher IACSIT Press
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Singapore
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00060536
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-981-07-2085-8
ISSN 2010-4626
Keywords (in Czech) vysoká škola, veřejný ochránce práv, porušení studijních pravidel, poradenství, Studentští poradci
Keywords in English higher-education institution; student; ombudsman; violation of study rules; guidance; Student Guides
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 20. 3. 2013 15:01.
Abstract
The paper deals with the possible innovation of the environment of higher-education institutions by introducing the defender of student rights. The defender may draw inspiration for his or her activities from the institute of the ombudsman, a control body which cannot make authoritative interventions but may take initiatives or otherwise raise awareness of undesirable treatment of individuals. The defender may also draw inspiration from the “good practice”, which takes the form of Student Guides at Masaryk University, the Czech Republic. Within the scope available, the article describes the basic characteristics of the Student Guides project and mentions the general advantages of the innovation it presents.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá možnou inovací vysokoškolského prostředí spočívající v existenci studentského ochránce práv. Ten může hledat pro svou působnost inspiraci v institutu ombudsmana, kontrolního orgánu, který nemůže autoritativně zasahovat, může ale činit podněty či jinak upozorňovat na nežádoucí jednání vůči jednotlivcům. Může se ale také inspirovat v „dobré praxi“ existující na české Masarykově univerzitě ve formě Studentských poradců. Článek ve vymezeném prostoru popisuje základní charakteristiku projektu Studentských poradců a také zmiňuje obecný přínos jím představované inovace.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:23