DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK and Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2012, vol. 84, No 3, p. 647-811. ISSN 0032-7786.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Checklist of vascular plants of the Czech Republic
Name in Czech Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky
Authors DANIHELKA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jindřich CHRTEK (203 Czech Republic) and Zdeněk KAPLAN (203 Czech Republic).
Edition Preslia, Praha, Česká botanická společnost, 2012, 0032-7786.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 2.833
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00060546
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000309444100007
Keywords (in Czech) alien plants; flora; native plants; nomenclature; species list
Keywords in English alien plants; flora; native plants; nomenclature; species list
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926. Changed: 20. 12. 2012 17:25.
Abstract
A checklist of vascular plants of the Czech Republic is provided, based on the Kubát et al’s Key to the flora of the Czech Republic from 2002 and volumes 7 and 8 of the Flora of the Czech Republic as taxonomic reference, and incorporating numerous floristic, taxonomic and nomenclatural novelties. Native, alien, both naturalized and casual, as well as frequently cultivated taxa are included. Species, subspecies, nothospecies and nothosubspecies, and some frequently used variety names are listed. For cultivated plants, the taxonomic rank of Group is widely applied. For practical purposes, 188 species aggregates and other informal species groups are defined. References are made to corresponding taxonyms in the Key or the two Flora volumes when name or orthography changes occurred. Most important changes in nomenclature, taxonomy, recently described taxa and additions to the country’s flora are annotated. The flora of the Czech Republic includes 3557 species (plus 194 additional subspecies) and 609 (plus 13 additional nothospecies) hybrids. Of these, 2256 species are native, 464 naturalized (228 archaeophytes and 236 neophytes) and 837 casual aliens. Further, 324 cultivated taxa of different ranks are listed. The list includes categorizations of alien species of Pyšek et al.’s second edition of the Catalogue of alien plants of the Czech Republic and Red List categorizations of Grulich’s third edition of the Red List of vascular plants of the Czech Republic, both published in Preslia in 2012.
Abstract (in Czech)
Práce přináší aktualizovaný seznam cévnatých rostlin květeny České republiky. Jako taxonomický základ pro vypracování seznamu byl použit Klíč ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002) a 7. a 8. svazek Květeny České republiky (Slavík et al. 2004, Štěpánková et al. 2010), zveřejněné od té doby. Do seznamu byly zapracovány veškeré dostupné informace o nových floristických nálezech a taxonomických a nomenklatorických novinkách. Přehled taxonů zahrnuje původní, zavlečené (zdomácnělé i přechodně zavlečené) a často pěstované taxony. Nejdůležitější změny v nomenklatuře nebo taxonomii, nově popsané taxony a nálezy nových taxonů převážně původní flóry jsou uvedeny a vysvětleny v Apendixu 2. Tamtéž jsou diskutovány taxony a jména, které třeba je z květeny České republiky vyškrtnout. Seznam zahrnuje 2891 původních a zdomácnělých druhů a poddruhů, z nichž je 245 archeofytů a 245 neofytů, dalších 860 přechodně zavlékaných druhů a poddruhů, jakož i 324 pěstovaných taxonů různé úrovně, vše vyjma kříženců. Z důvodu praktické užitečnosti definujeme taxonomické vymezení 188 druhových agregátů a jiných neformálních skupin. V případech, kdy se změnilo jméno nebo vymezení taxonu, je v přehledu taxonů uvedeno referenční jméno přijaté v Klíči nebo v 7. a 8 svazku Květeny České epubliky. U zavlečených taxonů je uveden invazní status (zda jde o druh přechodně zavlečený, zdomácnělý, avšak neinvazní, anebo invazní) a informace o době zavlečení (archeofyt nebo neofyt) podle seznamu nepůvodní flóry České republiky (Pyšek et al. 2012), u ohrožených taxonů klasifikace podle třetího vydání Červeného seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (Grulich 2012). U většiny taxonů uvádíme standardní česká jména, která vycházejí z českého jmenosloví Klíče ke květeně České republiky.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf   File version Danihelka, J. 8. 8. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 8. 8. 2012 18:51, Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926
Attributes
 

Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
803 KB
Hash md5
f4005526d435d79873627dba65b973ae
Uploaded/Created
Wed 8. 8. 2012 18:51

Danihelka_et_al_2012_Checklist.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
447,7 KB
Hash md5
6635569f50554e150154375b2222d010
Uploaded/Created
Wed 8. 8. 2012 18:52
Electronic__Appendix_1.pdf   File version Danihelka, J. 8. 8. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 8. 8. 2012 18:51, Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926
Attributes
 

Electronic__Appendix_1.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
275,5 KB
Hash md5
86f6374736d7eb908da3193779b7d0b0
Uploaded/Created
Wed 8. 8. 2012 18:51

Electronic__Appendix_1.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Electronic__Appendix_1.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/988753/Electronic__Appendix_1.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
3,2 KB
Uploaded/Created
Wed 8. 8. 2012 18:52
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5. 10. 2022 21:17