DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Checklist of vascular plants of the Czech Republic
Název česky Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky
Autoři DANIHELKA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jindřich CHRTEK (203 Česká republika) a Zdeněk KAPLAN (203 Česká republika).
Vydání Preslia, Praha, Česká botanická společnost, 2012, 0032-7786.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.833
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00060546
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000309444100007
Klíčová slova česky alien plants; flora; native plants; nomenclature; species list
Klíčová slova anglicky alien plants; flora; native plants; nomenclature; species list
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926. Změněno: 20. 12. 2012 17:25.
Anotace
A checklist of vascular plants of the Czech Republic is provided, based on the Kubát et al’s Key to the flora of the Czech Republic from 2002 and volumes 7 and 8 of the Flora of the Czech Republic as taxonomic reference, and incorporating numerous floristic, taxonomic and nomenclatural novelties. Native, alien, both naturalized and casual, as well as frequently cultivated taxa are included. Species, subspecies, nothospecies and nothosubspecies, and some frequently used variety names are listed. For cultivated plants, the taxonomic rank of Group is widely applied. For practical purposes, 188 species aggregates and other informal species groups are defined. References are made to corresponding taxonyms in the Key or the two Flora volumes when name or orthography changes occurred. Most important changes in nomenclature, taxonomy, recently described taxa and additions to the country’s flora are annotated. The flora of the Czech Republic includes 3557 species (plus 194 additional subspecies) and 609 (plus 13 additional nothospecies) hybrids. Of these, 2256 species are native, 464 naturalized (228 archaeophytes and 236 neophytes) and 837 casual aliens. Further, 324 cultivated taxa of different ranks are listed. The list includes categorizations of alien species of Pyšek et al.’s second edition of the Catalogue of alien plants of the Czech Republic and Red List categorizations of Grulich’s third edition of the Red List of vascular plants of the Czech Republic, both published in Preslia in 2012.
Anotace česky
Práce přináší aktualizovaný seznam cévnatých rostlin květeny České republiky. Jako taxonomický základ pro vypracování seznamu byl použit Klíč ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002) a 7. a 8. svazek Květeny České republiky (Slavík et al. 2004, Štěpánková et al. 2010), zveřejněné od té doby. Do seznamu byly zapracovány veškeré dostupné informace o nových floristických nálezech a taxonomických a nomenklatorických novinkách. Přehled taxonů zahrnuje původní, zavlečené (zdomácnělé i přechodně zavlečené) a často pěstované taxony. Nejdůležitější změny v nomenklatuře nebo taxonomii, nově popsané taxony a nálezy nových taxonů převážně původní flóry jsou uvedeny a vysvětleny v Apendixu 2. Tamtéž jsou diskutovány taxony a jména, které třeba je z květeny České republiky vyškrtnout. Seznam zahrnuje 2891 původních a zdomácnělých druhů a poddruhů, z nichž je 245 archeofytů a 245 neofytů, dalších 860 přechodně zavlékaných druhů a poddruhů, jakož i 324 pěstovaných taxonů různé úrovně, vše vyjma kříženců. Z důvodu praktické užitečnosti definujeme taxonomické vymezení 188 druhových agregátů a jiných neformálních skupin. V případech, kdy se změnilo jméno nebo vymezení taxonu, je v přehledu taxonů uvedeno referenční jméno přijaté v Klíči nebo v 7. a 8 svazku Květeny České epubliky. U zavlečených taxonů je uveden invazní status (zda jde o druh přechodně zavlečený, zdomácnělý, avšak neinvazní, anebo invazní) a informace o době zavlečení (archeofyt nebo neofyt) podle seznamu nepůvodní flóry České republiky (Pyšek et al. 2012), u ohrožených taxonů klasifikace podle třetího vydání Červeného seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (Grulich 2012). U většiny taxonů uvádíme standardní česká jména, která vycházejí z českého jmenosloví Klíče ke květeně České republiky.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf   Verze souboru Danihelka, J. 8. 8. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf?info
Vloženo
St 8. 8. 2012 18:51, Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926
Atributy
 

Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
803 KB
Hash md5
f4005526d435d79873627dba65b973ae
Vloženo
St 8. 8. 2012 18:51

Danihelka_et_al_2012_Checklist.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/988753/Danihelka_et_al_2012_Checklist.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
447,7 KB
Hash md5
6635569f50554e150154375b2222d010
Vloženo
St 8. 8. 2012 18:52
Electronic__Appendix_1.pdf   Verze souboru Danihelka, J. 8. 8. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf?info
Vloženo
St 8. 8. 2012 18:51, Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926
Atributy
 

Electronic__Appendix_1.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/988753/Electronic__Appendix_1.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
275,5 KB
Hash md5
86f6374736d7eb908da3193779b7d0b0
Vloženo
St 8. 8. 2012 18:51

Electronic__Appendix_1.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988753/Electronic__Appendix_1.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/988753/Electronic__Appendix_1.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
3,2 KB
Vloženo
St 8. 8. 2012 18:52
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 21. 9. 2021 14:22