ROLEČEK, Jan, Luděk ČECH a Jiří DANIHELKA. Strošek polopásý (Lappula semicincta) v České republice. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 47, č. 1, s. 1-10. ISSN 1211-5258.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strošek polopásý (Lappula semicincta) v České republice
Název anglicky Lappula semicincta in the Czech Republic
Autoři ROLEČEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Luděk ČECH (203 Česká republika) a Jiří DANIHELKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Zprávy České botanické společnosti, Praha, Česká botanická společnost, 2012, 1211-5258.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00060548
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky Boraginaceae; kriticky ohrožený druh; floristika; jihozápadní Morava
Klíčová slova anglicky Boraginaceae; critically threatened species; floristics; south-western Moravia
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926. Změněno: 8. 8. 2012 20:00.
Anotace
Lappula semicincta (Boraginaceae), kriticky ohrožený druh české květeny, se podle literárních údajů vyskytuje v České republice na malém území na jihozápadní Moravě. Poslední nálezy pocházejí z roku 1980. Během terénního průzkumu a pátrání v regionálních herbářích jsme našli dvě existující populace a herbářové doklady ze tří dalších lokalit, kde byl druh v minulosti sbírán. Všechna naleziště se nacházejí na jihozápadní Moravě mezi údolím řeky Oslavy jihozápadně od Brna na severu a moravsko-dolnorakouskou hranicí na jihu. Strošek se vyskytuje na teplých nelesních stanovištích na svazích hlubokých říčních údolí nebo v jejich blízkosti, a to na bázemi bohatých půdách. Na stanovištích obvykle převládají polopřirozené suché trávníky, druh však roste na narušených místech, která jsou dotčena minulými nebo současnými lidskými zásahy.
Anotace anglicky
Lappula semicincta (Boraginaceae), a critically threatened species of the Czech flora, has been reported to occur in the Czech Republic in just a small area in south-western Moravia. The last record dates from 1980. During a field survey and a search in four regional herbaria, we recorded two extant populations of the species and found specimens from another three sites where the species had been collected in the past. All the sites are located in south-western Moravia between the Oslava River valley south-west of Brno city in the north and the Dyje River valley near the border with Austria in the south. The species inhabits warm and dry non-forest habitats in or near deep river valleys with base-rich skeletal soils. Semi-natural dry grasslands often prevail at these sites; however, L. semicincta usually occurs in disturbed places, often influenced by past or recent human activities.
Návaznosti
LC06073, projekt VaVNázev: Centrum pro výzkum biodiverzity
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum pro výzkum biodiverzity
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.pdf   Verze souboru Danihelka, J. 8. 8. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988755/Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/988755/Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/988755/Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/988755/Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.pdf?info
Vloženo
St 8. 8. 2012 19:54, Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Jan Roleček, Ph.D., učo 42706
  • osoba Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926
Atributy
 

Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988755/Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/988755/Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
347,8 KB
Hash md5
6681f36ec7672d50f3d6421b48ed1ba2
Vloženo
St 8. 8. 2012 19:54

Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988755/Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/988755/Rolecek_etal2012_ZpravyCBS_Lappula.pdf.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
24,3 KB
Hash md5
b90d1f143d3a241a93526396ab58e542
Vloženo
St 8. 8. 2012 19:55
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 9. 12. 2022 03:33