KAJUROVÁ, Veronika a Daniel STAVÁREK. Přináší rozvojová pomoc skutečný rozvoj? Pokrok v rozvojových cílech tisíciletí. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 165-179. ISSN 1801-7118.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přináší rozvojová pomoc skutečný rozvoj? Pokrok v rozvojových cílech tisíciletí
Název anglicky Does development aid bring a real development? Progress in the Millennium development goals
Autoři KAJUROVÁ, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí) a Daniel STAVÁREK (203 Česká republika).
Vydání Scientia et Societas, Praha, Newton College, 2012, 1801-7118.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00060550
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky Rozvojové cíle tisíciletí; rozvoj; rozvojová pomoc
Klíčová slova anglicky Millennium development goals; development; development aid
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D., učo 390048. Změněno: 11. 10. 2012 23:58.
Anotace
Příspěvek je zaměřen na společné úsilí rozvojových organizací a zemí při dosahování rozvojových cílů tisíciletí. Jeho cílem je zjistit, zda se objem obdržené oficiální rozvojové pomoci příznivě promítá do pokroku při dosahování vybraných rozvojových cílů tisíciletí a dalších důležitých ukazatelů ekonomického rozvoje. Výsledky naznačují, že ve většině případů objem oficiální rozvojové pomoci nepříliš souvisí s reálným rozvojem, co se týče rozvojových cílů tisíciletí. Nicméně pozitivní účinky rozvojové pomoci mohou být spatřovány také v integraci země do širší rozvojové strategie.
Anotace anglicky
This paper focuses on the joint effort of development organizations and countries in reaching the Millennium Development Goals. The aim of the paper is to find out whether received volume of official development aid is positively reflected in a progress of achieving selected Millennium Development Goals and other important indicators of economic development. The estimation results suggest that in most cases volume of the official development aid is weakly related to real development as measured by MDG. However, the positive effects of development aid can be seen also in integration of a country into extensive development strategy.
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 16:09