MOCHŤAK, Michal. Pozícia volieb v kontexte demokratizácie: prípad Egypta (Election and its Position in the Context of Democratization: the Case of Egypt). Evropská volební studia. Brno: MPÚ FSS MU, 2012, vol. 7, No 1, p. 3-16. ISSN 1801-6545.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pozícia volieb v kontexte demokratizácie: prípad Egypta
Name (in English) Election and its Position in the Context of Democratization: the Case of Egypt
Authors MOCHŤAK, Michal (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Evropská volební studia, Brno, MPÚ FSS MU, 2012, 1801-6545.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060565
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Egypt; volby; demokratizace; Mubarak; Moslimské bratrstvo
Keywords in English Egypt; election; democratization; Mubarak; Muslim Brotherhood
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D., učo 219883. Changed: 4. 2. 2013 20:36.
Abstract
Príspevok sa snaží analyzovať a hodnotiť vplyv volieb a volebných reforiem na proces demokratizácie v Egypte. Cieľom je interpretovať charakter transformácie autoritatívneho režimu Husní Mubáraka v poslednej fáze jeho existencie a identifikovať kľúčové momenty v modernej histórii Egypta, ktoré súvisia s monopolizáciou moci prostredníctvom kontroly nad volebnou arénou.
Abstract (in English)
The paper analyses and evaluates the influence of elections and electoral reforms on the process of democratization in Egypt. It interprets the transformation of authoritative regime of Hosni Mubarak in the last stage of its existence and recognizes crucial events in the modern Egyptian history that are related to the monopolization of power, through the control of elections and electoral arena.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 20:45