Informační systém MU
ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Organizace práce v redakci. In ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 153-183, 30 s. ISBN 978-80-210-5825-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Organizace práce v redakci
Název anglicky Work organisation in a Newsroom
Autoři ČUŘÍK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí) a Rudolf BURGR (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média, od s. 153-183, 30 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00060601
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5825-5
Klíčová slova česky online žurnalistika; tištěná média; redakce; konvergence; multimediální novinář
Klíčová slova anglicky online journalism; print media; newsroom; convergence; multimedia journalist
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D., učo 97913. Změněno: 31. 1. 2013 16:59.
Anotace
Text se věnuje organizaci práci v redakci. S postupující multimedializací vznikají profese s neujasněnou kategorizací, které ani nemají české názvy (používá se anglická terminologie). Využívání nových technologií přitom mění novinářské rutiny, často k horšímu (větší časový tlak znamená možnost většího chybování, důraz na výrobu zpráv pro více platforem může znamenat nižší výslednou kvalitu produktu). Pokud jde o obsah, v tištěných médiích se důraz od událostí přesunuje k tématům, analýzám a souvislostem; události a jejich rychlé pokrytí je prvořadé pro web.
Anotace anglicky
Chapter called “Work Organisation in a Newsroom” informs that the progress in multimedialization creates professions with unclear categories and no Czech titles, for which English terminology is in use. The use of new technologies often changes journalist routines for the worse (a greater time pressure means a higher rate of mistakes, an emphasis on making the news for a variety of platforms may produce lower quality). As far as the content is concerned, the emphasis shifts from events to topics, analyses and context in the press; events and their quick coverage is primarily the issue of the web.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/07.0458, interní kód MUNázev: Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Akronym: Inovace pro praxi - žurnalistika)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Zobrazeno: 30. 11. 2022 20:45