Informační systém MU
ČUŘÍK, Jaroslav and Rudolf BURGR. Organizace práce v redakci (Work organisation in a Newsroom). In ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 153-183, 30 pp. ISBN 978-80-210-5825-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Organizace práce v redakci
Name (in English) Work organisation in a Newsroom
Authors ČUŘÍK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Rudolf BURGR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média, p. 153-183, 30 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060601
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5825-5
Keywords (in Czech) online žurnalistika; tištěná média; redakce; konvergence; multimediální novinář
Keywords in English online journalism; print media; newsroom; convergence; multimedia journalist
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D., učo 97913. Changed: 31. 1. 2013 16:59.
Abstract
Text se věnuje organizaci práci v redakci. S postupující multimedializací vznikají profese s neujasněnou kategorizací, které ani nemají české názvy (používá se anglická terminologie). Využívání nových technologií přitom mění novinářské rutiny, často k horšímu (větší časový tlak znamená možnost většího chybování, důraz na výrobu zpráv pro více platforem může znamenat nižší výslednou kvalitu produktu). Pokud jde o obsah, v tištěných médiích se důraz od událostí přesunuje k tématům, analýzám a souvislostem; události a jejich rychlé pokrytí je prvořadé pro web.
Abstract (in English)
Chapter called “Work Organisation in a Newsroom” informs that the progress in multimedialization creates professions with unclear categories and no Czech titles, for which English terminology is in use. The use of new technologies often changes journalist routines for the worse (a greater time pressure means a higher rate of mistakes, an emphasis on making the news for a variety of platforms may produce lower quality). As far as the content is concerned, the emphasis shifts from events to topics, analyses and context in the press; events and their quick coverage is primarily the issue of the web.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0458, internal MU codeName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Acronym: Inovace pro praxi - žurnalistika)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
Displayed: 26. 9. 2021 13:10