SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, O. VENCLÍČEK, T. JANÁSKOVÁ, J. BARTOŠ, J. CHALUPA, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a P. REITERER. Full oral vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of a prospective study in nonrandomized population of 259 patients. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.073.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Full oral vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of a prospective study in nonrandomized population of 259 patients
Název česky Podání Vinorelbinu (NVBO) v D1 a D8 s carboplatinou (CBDCA) jako léčba první linie u pokročiléjho nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC): Vvýsledky prospektivní sutide u neradomizované populace 259 pacientů (2012).
Autoři SKŘIČKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Bohdan KADLEC (203 Česká republika, domácí), O. VENCLÍČEK (203 Česká republika), T. JANÁSKOVÁ (203 Česká republika), J. BARTOŠ (203 Česká republika), J. CHALUPA (203 Česká republika), V. KOLEK (203 Česká republika), I. GRYGÁRKOVÁ (203 Česká republika), H. ČOUPKOVÁ (203 Česká republika) a P. REITERER (203 Česká republika).
Vydání 13th Central European Lung Cancer Conference, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.392
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00060609
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 0169-5002
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.lungcan.2012.05.073
UT WoS 000305842300074
Klíčová slova česky bronchogenní karcinom, erlotinib
Klíčová slova anglicky lung cancer; erlotinib
Změnil Změnila: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., učo 1808. Změněno: 12. 2. 2013 09:14.
Anotace
The purpose of this trial was to evaluate the activity and feasibility of CBDCA together with full oral vinorelbin (NVBO) in 1st line treatment NSCLC patients. This is a prospective nerandomizovanou study of 259 patients.This is a prospective nerandomizovanou study of 259 patients.
Anotace česky
Účelem studie bylo zhodnocení aktivity a proveditelnosti (CBDCA) spolu s plným vinorelbim per os (NVBO)v léčbě první linie pacientů s nemalobuněčným karcinomem.Jedná se prospektivní studii 259 pacinetů.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 03:08