MORVAYOVÁ, Katarina, Radek SVOBODA and Jana SKŘIČKOVÁ. Histoplasmom jako příčina infiltrace plic (Histoplasmoma as a cause of lung infiltration). Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2012, vol. 9, No 2, p. 9-12. ISSN 1802-0518.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Histoplasmom jako příčina infiltrace plic
Name (in English) Histoplasmoma as a cause of lung infiltration
Authors MORVAYOVÁ, Katarina (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Radek SVOBODA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana SKŘIČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2012, 1802-0518.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30203 Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060614
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) Histoplasma capsulatum; infiltrace plic
Keywords in English Histoplasma capsulatum; lung infiltration
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 17. 8. 2012 14:47.
Abstract
Kazuistika prezentuje případ pacienta s bohatou cestovatelskou anamnézou, ložiskovým stínem levé plíce a symptomatologií, vedoucí pneumologa k podezření na infekci Mycobacterium tuberculosis. Až histologická verifikace prokázala infekci Histoplasma capsulatum, která je v našich středoevropských podmínkách raritní a postihuje převážně imunokompromitované jedince. Cílem je poukázat na to, že při současném cestovatelském trendu obyvatel, je nutno v diferenciální diagnostice nálezů na plicích zvažovat i nemoci pro nás neobvyklé. V tom nám může pomoci spolupráce se specialisty na cestovní medicínu.
Abstract (in English)
The case of a young patient with rich travel history and nodular lesion of the left lung is presented. Chest X-ray finding and symptoms led us to suspicion of mycobacte-rial infection. However, histopathologic examination of the lesion showed Histoplasma capsulatum infection as the cause of the finding. Histoplasmosis is a rare infection in middle European region, and it commonly aífects patients with immunity disorders. The aim of this work is to show that in contemporary trend of traveling, we must consider also infections that are rare in our region while facing lung pathology. Cooperation with travel medicine specialist may be useful in the process of diagnosis.
PrintDisplayed: 23. 5. 2022 04:47