POSPÍŠILOVÁ, Alena. Diferenciální diagnostika bércových vředů (Differential diagnostíc of leg ulcers). In IV. konference Dermatologie pro praxi. 2012. ISSN 1803-8956.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diferenciální diagnostika bércových vředů
Name (in English) Differential diagnostíc of leg ulcers
Authors POSPÍŠILOVÁ, Alena.
Edition IV. konference Dermatologie pro praxi, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISSN 1803-8956
Keywords (in Czech) bércové vředy; diferenciální diagnostika
Keywords in English eg ulcers; differential diagnosis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 17/8/2012 14:57.
Abstract
Bércové vředy mohou mít různou etiologii. Nejčastější příčinou jsou onemocnění vaskulární, ale jiné vnitřní či zevní příčiny mohou hrát roli v jejich patogenezi. Správná diagnóza je podmínkou správné terapie, která urychluje jejich hojení.
Abstract (in English)
The leg ulcer is disease which various aetiology. The major cause of leg ulcers are vascular diseases, but other endogenous causes and exogenous factors may be play the rolle in the pathogenesis of leg ulcers. The correct diagnosis leads to the specific therapy that ideally accelerates the healing of the ulcers.
PrintDisplayed: 14/8/2022 20:22