FRYŠTÁK, Marek. Realisation of the Right to Interpretation and Translation in Czech Criminal Proceedings and its Possible Misuse. In Plywaczewski, Emil. Current Problems of the Penal Law and Criminology. 5. vyd. Warszawa, Polsko: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. p. 153-166. Prawo karne. ISBN 978-83-264-1675-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Realisation of the Right to Interpretation and Translation in Czech Criminal Proceedings and its Possible Misuse
Name in Czech Realizace práva na tlumočení a překlad v českém trestním řízení a možnosti jeho zneužití
Authors FRYŠTÁK, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 5. vyd. Warszawa, Polsko, Current Problems of the Penal Law and Criminology, p. 153-166, 14 pp. Prawo karne, 2012.
Publisher Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00060615
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-83-264-1675-0
Keywords (in Czech) právo na spravedlivý proces; právo na tlumočení a překlad; směrnice Evropského parlamentu a Rady; vývoj legislativních návrhů; zneužití práva na tlumočení a překlad
Keywords in English the right to a fair trial; the right to interpretation and translation; Directive of the European Parliament and of the Council; the development of draft legislation; misuse of the the right to interpretation and translation
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 13/3/2013 15:48.
Abstract
In his chapter author discusses the right to interpretation and translation in criminal proceedings which follows from the right to a fair trial. He also mentions the new Directive of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. He describes how the aforementioned right is regulated in Czech national regulations. The author analyses it and points out that the Czech regulation is not capaable of ensuring compliance with the obligations following from the Directive. In this respect, he contemplates on the development of draft legislation concerning the status of interpreters that could substantially contribute to the compliance with the obligations following from the Directive. He also points out how the right to interpretation and translation can be misused for causing delays in criminal proceedings.
Abstract (in Czech)
Ve své kapitole autor pojednává o právu na spravedlivý proces a z něho vyplývajícím právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. Zmiňuje taktéž novou směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení z 20.10.2010. Věnuje se tomu, jak je uvedené právo upraveno v české vnitrostátní právní úpravě. Provádí rozbor této právní úpravy a poukazuje zejména na skutečnost, že závazky vyplývající ze směrnice není stávající právní úprava schopna zajistit. V té souvislosti se zamýšlí nad vývojem legislativních návrhů týkajících se postavení tlumočníků, které by podstatně mohly přispět k zajištění závazků vyplývajících ze směrnice. Poukazuje i nato, jak lze právo na tlumočení a překlad zneužít ke způsobení průtahů v trestním řízení.
PrintDisplayed: 31/1/2023 18:21