Informační systém MU
FRYŠTÁK, Marek. Realisation of the Right to Interpretation and Translation in Czech Criminal Proceedings and its Possible Misuse. In Plywaczewski, Emil. Current Problems of the Penal Law and Criminology. 5. vyd. Warszawa, Polsko: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. s. 153-166. Prawo karne. ISBN 978-83-264-1675-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Realisation of the Right to Interpretation and Translation in Czech Criminal Proceedings and its Possible Misuse
Název česky Realizace práva na tlumočení a překlad v českém trestním řízení a možnosti jeho zneužití
Autoři FRYŠTÁK, Marek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 5. vyd. Warszawa, Polsko, Current Problems of the Penal Law and Criminology, od s. 153-166, 14 s. Prawo karne, 2012.
Nakladatel Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00060615
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-83-264-1675-0
Klíčová slova česky právo na spravedlivý proces; právo na tlumočení a překlad; směrnice Evropského parlamentu a Rady; vývoj legislativních návrhů; zneužití práva na tlumočení a překlad
Klíčová slova anglicky the right to a fair trial; the right to interpretation and translation; Directive of the European Parliament and of the Council; the development of draft legislation; misuse of the the right to interpretation and translation
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 13. 3. 2013 15:48.
Anotace
In his chapter author discusses the right to interpretation and translation in criminal proceedings which follows from the right to a fair trial. He also mentions the new Directive of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. He describes how the aforementioned right is regulated in Czech national regulations. The author analyses it and points out that the Czech regulation is not capaable of ensuring compliance with the obligations following from the Directive. In this respect, he contemplates on the development of draft legislation concerning the status of interpreters that could substantially contribute to the compliance with the obligations following from the Directive. He also points out how the right to interpretation and translation can be misused for causing delays in criminal proceedings.
Anotace česky
Ve své kapitole autor pojednává o právu na spravedlivý proces a z něho vyplývajícím právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. Zmiňuje taktéž novou směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení z 20.10.2010. Věnuje se tomu, jak je uvedené právo upraveno v české vnitrostátní právní úpravě. Provádí rozbor této právní úpravy a poukazuje zejména na skutečnost, že závazky vyplývající ze směrnice není stávající právní úprava schopna zajistit. V té souvislosti se zamýšlí nad vývojem legislativních návrhů týkajících se postavení tlumočníků, které by podstatně mohly přispět k zajištění závazků vyplývajících ze směrnice. Poukazuje i nato, jak lze právo na tlumočení a překlad zneužít ke způsobení průtahů v trestním řízení.
Zobrazeno: 31. 1. 2023 17:58