MALÁSKOVÁ, Ludmila, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jan ŠEVČÍK, Hana ŠLEZINGROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Martina DOUBKOVÁ. Jak důležitá je mezioborová spolupráce u onemocnění Wegenerovou granulomatózou. In 34. kongres České nefrologiocké společnosti. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak důležitá je mezioborová spolupráce u onemocnění Wegenerovou granulomatózou
Autoři MALÁSKOVÁ, Ludmila, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jan ŠEVČÍK, Hana ŠLEZINGROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Martina DOUBKOVÁ.
Vydání 34. kongres České nefrologiocké společnosti, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 20. 8. 2012 14:58.
Anotace
Wegenerova granulomatóza je onemocnění definované jako granulomatózní zánět s pozitivitou ANCA-protilátek. Jedná se o systémovou vaskulitidiu, která může postihnout celou řadu orgánů. Klnické projevy orgánového postižení nemusí být zpočátku jednoznačně vyjádřeny a diagnóza může být obtížná. Neléčené onemocnění má však vysokoo mortalitu {dvouleté přežití je udáváno kolem 10 %). proto je včasná diagnostika a léčba prognosticky významná pro přežití pacienta.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
abstrakta2.pdf   Verze souboru Petr, M. 20. 8. 2012

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba MUDr. Hana Šlezingrová, učo 101335
  • osoba MUDr. Ilona Binková, učo 133002
  • osoba MUDr. Jitka Řehořová, učo 164468
  • osoba doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., učo 16461
  • osoba Mgr. Michal Petr, učo 65024
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 7. 2021 07:43