MALÁSKOVÁ, Ludmila, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jan ŠEVČÍK, Hana ŠLEZINGROVÁ, Ilona BINKOVÁ and Martina DOUBKOVÁ. Jak důležitá je mezioborová spolupráce u onemocnění Wegenerovou granulomatózou. In 34. kongres České nefrologiocké společnosti. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak důležitá je mezioborová spolupráce u onemocnění Wegenerovou granulomatózou
Authors MALÁSKOVÁ, Ludmila, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jan ŠEVČÍK, Hana ŠLEZINGROVÁ, Ilona BINKOVÁ and Martina DOUBKOVÁ.
Edition 34. kongres České nefrologiocké společnosti, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 20. 8. 2012 14:58.
Abstract
Wegenerova granulomatóza je onemocnění definované jako granulomatózní zánět s pozitivitou ANCA-protilátek. Jedná se o systémovou vaskulitidiu, která může postihnout celou řadu orgánů. Klnické projevy orgánového postižení nemusí být zpočátku jednoznačně vyjádřeny a diagnóza může být obtížná. Neléčené onemocnění má však vysokoo mortalitu {dvouleté přežití je udáváno kolem 10 %). proto je včasná diagnostika a léčba prognosticky významná pro přežití pacienta.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 21:00