SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ and K. KOŠATOVÁ. Dostupnost "centrově" pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) ihned po stanovení diagnózy. Jak je na tom Česká republika? In I. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti. 2012. ISSN 1213-810X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dostupnost "centrově" pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) ihned po stanovení diagnózy. Jak je na tom Česká republika?
Authors SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ and K. KOŠATOVÁ.
Edition I. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30203 Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISSN 1213-810X
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 21. 8. 2012 11:04.
PrintDisplayed: 2. 2. 2023 16:50