SCHOVANCOVÁ, Regina a Lucie FOLTOVÁ. Vliv kvality rodinného prostředí na výskyt úrazovosti dětí do pěti let. Prevence úrazů, otrav a násilí. Dobrá Voda u Českých Budějovic, 2012, roč. 8, č. 1, s. 29-39. ISSN 1801-0261.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv kvality rodinného prostředí na výskyt úrazovosti dětí do pěti let
Název anglicky Effects of the Family Environment Quality on the Injury Frequency in Children Aged Five Years and Younger
Autoři SCHOVANCOVÁ, Regina (203 Česká republika, domácí) a Lucie FOLTOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Prevence úrazů, otrav a násilí, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 2012, 1801-0261.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00064881
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky integrita rodiny; dětská úrazovost; příčiny úrazovosti; rodinné prostředí
Klíčová slova anglicky family integrity; child injury frequency; injury causes; family environment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 27. 8. 2012 13:27.
Anotace
Cíl: Zjistit, zda existuje spojitost mezi integritou rodiny, kvalitou rodinného prostředí a úrazovostí dětí do pěti let věku. Materiál a metody: Výzkumný soubor vychází z Evropské longitudinální studie rodičovství a dětství (ELSPAC). Pro účely této práce jsme vyhodnotily data z dotazníků určených rodičům, a to jednak z doby gravidity matky, a dále z věku osmnácti měsíců, tří a pěti let sledovaných dětí. Porovnávány jsou dvě kontrastní skupiny dětí vzhledem k podmínkám (materiálním, psychologickým, sociálním ad.), které existují v rodinách, kde tyto děti vyrůstají. První kontrastní skupina (N=315) zahrnuje děti, u nichž se nevyskytl do jejich věku pěti let žádný úraz, druhá skupina o stejném počtu (N=315) pak děti, kde byl výskyt úrazů ve stejném věkovém rozpětí vysoký, konkrétně jde o 3 – 8 úrazů. Výsledky: V rodině, která vykazuje prvky harmonie, symetrie a komplementárnosti, a to v případě vztahů mezi dospělými i mezi dospělými a dětmi, je riziko úrazovosti dětí do pěti let výrazně nižší, než tomu je u rodin, které tyto znaky nevykazují.
Anotace anglicky
Target: To find, whether there is an association of the family integrity and family environment quality with the injury frequency in children aged five years and younger. Material and methods: The research group was established based on the European Longitudinal Study of Parenthood and Childhood (ELSPAC). For the purpose of the work presented here, we evaluated data from questionnaires assigned to parents concerning periods of mother's pregnancy on the one hand and times of age of the children monitored of 18 months, 3 years and 5 years on the other. Two contrast groups were compared in terms of conditions (material, psychological, social, etc.) existing in the families, where the children lived. The first contrast group (N=315) included children who did not suffer any injury till their age of 5 years and the second group comprised the same number of children (N=315) who experienced a rather high injury frequency within the same age interval: 3–8 injuries. Results: In families exerting features of the harmony, symmetry and complementary nature in relationships between individual adults as well as between adults and children, the risk of injuries in children aged five years and younger is considerably lower compared to families not exerting these characteristics.
Návaznosti
NS9669, projekt VaVNázev: Projekt ELSPAC v nové roli - raná dospělost v brněnských rodinách
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Projekt ELSPAC v nové roli - raná dospělost v brněnských rodinách
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 04:45