MÁCHA, Jakub. On the Idea of Analysis in the Late Wittgenstein. Papers of the 35th International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2012, roč. 35, č. 1, p. 105-107. ISSN 1022-3398.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name On the Idea of Analysis in the Late Wittgenstein
Name in Czech O ideji analýzy u pozdního Wittgensteina
Authors MÁCHA, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Papers of the 35th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2012, 1022-3398.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW pdf
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00057529
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Wittgenstein; příčina; důvod; interní relace
Keywords in English Wittgenstein; cause; reason; internal relations
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 11/4/2013 23:15.
Abstract
Wittgenstein is committed to the idea of analysis in the Tractatus. His logical analysis aims to reveal a hidden form of the proposition in terms of ultimate elements and their mutual logical relations. Wittgenstein abandoned this metaphysical commitment in his late philosophy. The aim of this paper is to show that Wittgenstein put forward a restricted idea of analysis throughout his philosophical writings. This idea relies on two theoretical distinctions. The first is that between cause and reason and the second between external and internal relations. I shall argue that the former distinction is a special case of the latter and so, for our purposes, we can take it as one fundamental difference. This difference might be confused in the surface grammar. The aim of Wittgenstein's analysis is to reveal the difference. Finally, I will indicate some philosophical problems that can be surmounted using this difference.
Abstract (in Czech)
Většina současných interpretací Traktátu se shoduje v tom, že Wittgenstein v tomto díle zastával ideu logické analýzy inspirovanou Russellovým přístupem k určitým deskripcím. Cílem logické analýzy v tomto smyslu je odhalit skrytou formu propozice a popsat ji pomocí jednoduchých elementů a jejich relací. Dále se mnoho komentátorů shoduje v tom, že se Wittgenstein později vzdal myšlenky skryté logické formy a tím i logické analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ukázat, že toto platí jen omezeně a že jistou podobu logické analýzy zastával Wittgenstein i ve svém pozdním díle. Tato metoda analýzy spočívá na následujících teoretických distinkcích: mezi příčinou a důvodem (motivem) a mezi interními a externími relacemi. Nejprve chci ukázat, že první distinkce je speciálním případem té druhé. Tato distinkce ale nemusí být zřejmá v přirozeném jazyce. Cílem logické analýzy (vět přirozeného jazyka) je tak určení, zda vyjadřují interní či externí relaci. Dále chci zabývat členy těchto relací. Interní relace jsou možné jen v rámci nějakého pojmového systému (případně později v rámci jazykové hry), a tudíž se jedná o čistě pojmové relace. Externí relace jsou naopak vlastními relacemi mezi jednotlivými objekty. Interní relace se týkají jazyka, externí toho, o čem jazyk vypovídá. Odhalení této distinkce je tak cílem logické analýzy, o niž Wittgenstein usiloval napříč svým dílem.
Links
GPP401/11/P174, research and development projectName: Interní a externí relace v analytické filosofie, především v díle Ludwiga Wittgensteina
Investor: Czech Science Foundation, Internal and External Relations in Analytic Philosophy, especially in Wittgenstein
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.doc Licence Creative Commons  File version Mácha, J. 22/8/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.doc?info
Uploaded/Created
Wed 22/8/2012 14:15, prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D., učo 3662
Attributes
 

On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.doc
File type
Word (application/msword)
Size
57 KB
Hash md5
527bbd0a676260029a1321a86e3765e8
Uploaded/Created
Wed 22/8/2012 14:15

On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
15,3 KB
Hash md5
5ce289e5d3d9abe04eb5f0af953bc676
Uploaded/Created
Wed 22/8/2012 14:17

On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/989715/On_the_Idea_of_Analysis_in_the_Late_Wittgenstein.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
496,4 KB
Hash md5
11305cad7d9277e7b31fd67fa8563871
Uploaded/Created
Wed 22/8/2012 14:17
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25/9/2022 04:18