Informační systém MU
MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost. In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 7-24, 17 s. ISBN 978-80-210-5826-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost
Název česky Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost
Název anglicky New trends in media as communication utopia and new experience
Autoři MOTAL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize, od s. 7-24, 17 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00060644
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5826-2
Klíčová slova česky nová média; interaktivita; internet; on-line žurnalistika
Klíčová slova anglicky new media; interactivity; Internet; on-line journalism
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., učo 260975. Změněno: 24. 1. 2013 15:15.
Anotace
Kapitola kriticky reflektuje teoretický rámec vnímání nových médií. Vymezuje termíny "technokultura" a "informační společnost" tak, že klade důraz na jejich závislost na ekonomických podmínkách a jejich vliv na komunikační proces. Přichází s hypotézou ztráty hermeneutického smyslu jako charakteru proměňujícího se vztahu novináře k informacím. Hypotéza je založena na konceptu informačního násilí ve formě brikoláže jako dominantního módu komunikace v prostředí nových médií společně s přetrvávajícím charakterem konvergence.
Anotace anglicky
Chapter critically reflects and determines a theoretical frame of perception of new media. It defines the terms “technoculture” and “information society”, emphasizing their dependence on economic conditions and their influence on the communication process. It introduces a hypothesis of a loss of hermeneutic sense as a characteristic of journalists’ changing relationship to information. The hypothesis is based on knowledge about constituting information violence in the form of bricolage as a dominant mode of communication in the new media environment together with a persisting trend of media convergence, challenging a further polemic.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/07.0458, interní kód MUNázev: Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Akronym: Inovace pro praxi - žurnalistika)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Zobrazeno: 17. 8. 2022 13:17