MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost (New trends in media as communication utopia and new experience). In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 7-24, 17 pp. ISBN 978-80-210-5826-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost
Name in Czech Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost
Name (in English) New trends in media as communication utopia and new experience
Authors MOTAL, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize, p. 7-24, 17 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060644
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5826-2
Keywords (in Czech) nová média; interaktivita; internet; on-line žurnalistika
Keywords in English new media; interactivity; Internet; on-line journalism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., učo 260975. Changed: 24/1/2013 15:15.
Abstract
Kapitola kriticky reflektuje teoretický rámec vnímání nových médií. Vymezuje termíny "technokultura" a "informační společnost" tak, že klade důraz na jejich závislost na ekonomických podmínkách a jejich vliv na komunikační proces. Přichází s hypotézou ztráty hermeneutického smyslu jako charakteru proměňujícího se vztahu novináře k informacím. Hypotéza je založena na konceptu informačního násilí ve formě brikoláže jako dominantního módu komunikace v prostředí nových médií společně s přetrvávajícím charakterem konvergence.
Abstract (in English)
Chapter critically reflects and determines a theoretical frame of perception of new media. It defines the terms “technoculture” and “information society”, emphasizing their dependence on economic conditions and their influence on the communication process. It introduces a hypothesis of a loss of hermeneutic sense as a characteristic of journalists’ changing relationship to information. The hypothesis is based on knowledge about constituting information violence in the form of bricolage as a dominant mode of communication in the new media environment together with a persisting trend of media convergence, challenging a further polemic.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0458, interní kód MUName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Acronym: Inovace pro praxi - žurnalistika)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Innovation for praxis - Journalism, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 17/8/2022 11:38