MOTAL, Jan. Základní problémy dramaturgie. In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 45-79, 34 s. ISBN 978-80-210-5826-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základní problémy dramaturgie
Název česky Základní problémy dramaturgie
Název anglicky Basic Issues of Dramaturgy
Autoři MOTAL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize, od s. 45-79, 34 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00060645
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5826-2
Klíčová slova česky dramaturgie; scénář; rozhlas; televize; program
Klíčová slova anglicky dramaturgy; script; radio; television; program
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., učo 260975. Změněno: 31. 1. 2013 20:35.
Anotace
Kapitola na jedné straně vymezuje dramaturgii, zvláště ve vztahu k žurnalistice, na straně druhé je úvodem do současných otázek dramaturgie a scenáristiky. Ve své teoretické části je dramaturgie vnímána jako zastřešující disciplína pro umění i žurnalistiku na základě Aristotelovy mimésis. V části zaměřující se na aplikaci vymezuje základní dramaturgická témata, jako je kompozice a dramatická situace, a představuje základní aspekty scenáristiky. Kapitola se rovněž věnuje kritice žánru a jeho taxonomických systémů ve vztahu k rozhlasu a televizi a stručné historii dramaturgicky významných fenoménů rozhlasového a televizního vysílání.
Anotace anglicky
The chapter on the one hand theoretically considers dramaturgy and its relationship with journalism, and on the other hand is an introduction into present-day dramaturgy and screenwriting. The text in its theoretical part delimits dramaturgy as an umbrella discipline for both art and journalism on the basis of Aristotle’s mimesis. In the part focusing on application it defines the basic dramaturgical themes such as composition and dramatic situation, and introduces starting points for scriptwriting. It also includes a critique of the genre and its taxonomic systems in relation to radio and television, and a brief history of dramaturgically significant radio and television broadcast phenomena.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/07.0458, interní kód MUNázev: Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Akronym: Inovace pro praxi - žurnalistika)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 23:45