MOTAL, Jan. Základní problémy dramaturgie (Basic Issues of Dramaturgy). In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 45-79, 34 pp. ISBN 978-80-210-5826-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základní problémy dramaturgie
Name in Czech Základní problémy dramaturgie
Name (in English) Basic Issues of Dramaturgy
Authors MOTAL, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize, p. 45-79, 34 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060645
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5826-2
Keywords (in Czech) dramaturgie; scénář; rozhlas; televize; program
Keywords in English dramaturgy; script; radio; television; program
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., učo 260975. Changed: 31. 1. 2013 20:35.
Abstract
Kapitola na jedné straně vymezuje dramaturgii, zvláště ve vztahu k žurnalistice, na straně druhé je úvodem do současných otázek dramaturgie a scenáristiky. Ve své teoretické části je dramaturgie vnímána jako zastřešující disciplína pro umění i žurnalistiku na základě Aristotelovy mimésis. V části zaměřující se na aplikaci vymezuje základní dramaturgická témata, jako je kompozice a dramatická situace, a představuje základní aspekty scenáristiky. Kapitola se rovněž věnuje kritice žánru a jeho taxonomických systémů ve vztahu k rozhlasu a televizi a stručné historii dramaturgicky významných fenoménů rozhlasového a televizního vysílání.
Abstract (in English)
The chapter on the one hand theoretically considers dramaturgy and its relationship with journalism, and on the other hand is an introduction into present-day dramaturgy and screenwriting. The text in its theoretical part delimits dramaturgy as an umbrella discipline for both art and journalism on the basis of Aristotle’s mimesis. In the part focusing on application it defines the basic dramaturgical themes such as composition and dramatic situation, and introduces starting points for scriptwriting. It also includes a critique of the genre and its taxonomic systems in relation to radio and television, and a brief history of dramaturgically significant radio and television broadcast phenomena.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0458, interní kód MUName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Acronym: Inovace pro praxi - žurnalistika)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Innovation for praxis - Journalism, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 14:46