SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 57 pp. ISBN 978-80-210-5665-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book
Name in Czech Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Materiál pro učitele
Authors SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 57 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5665-7
Keywords (in Czech) Integrovaná přírodověda
Keywords in English Integrated science
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Changed: 6. 3. 2013 12:26.
Abstract
Teachers book encompasses scientific text dealing with Going by car topic. Authors ponder on wider relationship of automobile transport – history, functioning, automobile manufacturing and its world distribution, need of fuel, oil production, processing and transport, related ecological impact on the landscape and climate. Text is globally and creatively conceived having regard to synthesis development. Each chapter is replenished with questions and links to specific worksheets. Table dedicated to chapter relations to cross-section themes of new curriculum document is also a part of this publication.
Abstract (in Czech)
Odborný text pro učitele základních a středních škol integrovaně pojednává o tématu Jezdíme autem. Popsány jsou vztahy surovin, výroby auta, likvidace aut, historie automobilového průmyslu, vliv automobilismu na krajinu, aktivní a pasivní bezpečnost aut atd. K textu je na CD připojena česká varianta - Jezdíme autem.
Links
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUName: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Acronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: South-Moravian Region, By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
English_dotisk.pdf Licence Creative Commons  File version Lněnička, L. 3. 1. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/989798/English_dotisk.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/989798/English_dotisk.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/989798/English_dotisk.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/989798/English_dotisk.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 3. 1. 2013 20:36

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107
 • a concrete person doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., učo 111102
 • a concrete person Mgr. Iva Frýzová, učo 12077
 • a concrete person prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129
 • a concrete person doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., učo 267
 • a concrete person Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260
 • a concrete person RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., učo 384
 • a concrete person doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., učo 39149
 • a concrete person Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., učo 40917
 • a concrete person Mgr. Irena Plucková, Ph.D., učo 9651
Attributes
 

English_dotisk.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/989798/English_dotisk.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/989798/English_dotisk.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
23,1 MB
Hash md5
c07595a59cc8a3fa9d8dabc993b958a4
Uploaded/Created
Thu 3. 1. 2013 20:36

English_dotisk.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/989798/English_dotisk.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/989798/English_dotisk.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
159,8 KB
Hash md5
ea7c78216d24102eb53ce9838e53625c
Uploaded/Created
Thu 3. 1. 2013 20:37
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 10. 2022 21:55