MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí (Incalculable understanding:qualitative research of social networking sites). ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, vol. 4, No 1, p. 1-15. ISSN 1804-2406.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí
Name in Czech Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí
Name (in English) Incalculable understanding:qualitative research of social networking sites
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition ProInflow: časopis pro informační vědy, 2012, 1804-2406.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text statě
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060658
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Nová média; online sociální sítě; sociální změna; kvalitativní výzkum; mediální etnografie
Keywords in English New media; social networking sites; social change; qualitative research; media etnography
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 31/1/2013 00:17.
Abstract
Studie se zabývá kvalitativním - a především pak etnografickým - výzkumem nových médií a konkrétně především online sociálních sítí. Soustředí se na pozici těchto metodologických přístupů v rámci studií nových médií a dochází k závěru, že kvalitativní výzkum a mediální etnografie by měly sehrávat jednu z klíčových rolí v rámci induktivního výzkumu probíhajícího v kontextu odehrávající se sociotechnické změny. V závěru text shrnuje některé předběžné závěry plynoucí z několika kvalitativní výzkumů online sociálních sítí vedených na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.
Abstract (in English)
The paper deals with qualitative - and mainly ethnographic - research of new media and, specifically, social networking site. It specifies position of this methodological approach within new media studies and concludes that qualitative methods and media ethnography should play a distinctive role in an inductive research of new media in time of social and technical change. Finally, the paper sums up some preliminary findings emerging from several qualitative researches of social networking site conducted at Faculty of Social Studies, Masaryk University.
Links
EE2.3.20.0184, research and development projectName: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Jakub_Macek_Nova_Media.pdf Licence Creative Commons  File version Macek, J. 26/8/2012

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 23/9/2021 06:48